Slopad etanoltull hotar svensk biodrivmedelsutveckling

Nyheter, 2008

PRESSMEDDELANDE 2008-09-23

Slopad etanoltull hotar svensk biodrivmedelsutveckling

I budgetpropositionen för 2009 föreslås drastiskt försämrade skatte- och tullvillkor för drivmedelsetanol.
- Detta är en oroande åtgärd som varken miljön eller konsumenterna vinner på, säger Joakim Säll, affärsområdeschef Lantmännen Energi.

I måndagens budgetproposition föreslår regeringen att Sverige ska slopa den EU-gemensamma importtullen på etanol till låginblandning i bensin från årsskiftet. Denna etanol kommer i dag från Brasilien, olika EU-länder samt Lantmännens etanolfabrik i Norrköping. Den kan även komma från de utvecklingsländer som har tullfrihet gentemot EU.

- En slopad tull ger försämrade ekonomiska och politiska villkor såväl för dagens svenska biodrivmedelsproduktion som för utvecklingen av morgondagens ännu bättre drivmedel. Näringslivets intresse för att satsa och investera minskar. EU:s angelägna klimat- och försörjningsmål blir därmed svåra att nå, säger Joakim Säll.

Etanol till E85 importeras redan utan tull, så den föreslagna tullsänkningen påverkar endast oljebolagens inköpspris på etanol för låginblandning i bensin. Konsekvensen blir att priset på bensin kan sänkas - något som ökar förbrukningen och koldioxidutsläppen. Detta strider mot klimatberedningens och regeringens övriga strategi.

Huvuddelen av den importerade etanolen kommer från Brasilien, vilket betyder att det är främst denna etanol som gynnas av en slopad tull.
- Inte bara svensk och europeisk etanol kommer att få svårt att konkurrera, utan även u-länder med frihandelsavtal gentemot EU förlorar sina exportmöjligheter, säger Joakim Säll.

Lantmännen Energi är Sveriges största producent av etanol och importerar dessutom etanol från flera länder i tredje världen. En kraftigt utbyggd produktionsanläggning tas i drift under hösten.
- En slopad etanoltull innebär sannolikt att vår lokalt producerade och klimatsmarta etanol kommer att behöva söka sig till andra marknader för att ersättas av etanol från andra sidan jordklotet, säger Joakim Säll.

För ytterligare information kontakta gärna: Joakim Säll, affärsområdeschef Lantmännen Energi, tel. 0738-15 52 01 Erik Herland, näringspolitisk chef Lantmännen Energi, tel. 0705-81 82 39 Fakta/Lantmännen Energi Lantmännen Energi är ett av Sveriges ledande energibolag och har en nyckelroll i omställningen till förnybar energi. Våra produkter och tjänster utvecklas med omsorg om människa, miljö och maskin. Etanol, biodiesel, fjärrvärme, värmepellets, salix, smörjmedel, alkylatbensin samt drivmedels- och kreditkort är huvudaffärer. Varumärkena heter Aspen och Agrol.
Lantmännen Energi ingår i Lantmännen som är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Koncernen ägs av 42 000 lantbrukare, har 13 000 anställda, är verksam i ett tjugotal länder och omsätter 36 miljarder kronor. Läs mer på www.lantmannen.com