Lantmännens nya etanolfabrik har levererat sina första droppar

Nyheter, 2008

PRESSMEDDELANDE 2008-11-27

Lantmännens nya etanolfabrik har levererat sina första droppar

Lantmännens nya etanolfabrik i Norrköping är nu i drift. Om ett par månader beräknas produktionen vara uppe i full kapacitet och ge 200 miljoner liter etanol och 175 000 ton proteinfoder per år. Med dessa volymer befäster Lantmännen sin roll som Sveriges enda storskaliga producent av biodrivmedel. Produktionen drivs med grön energi och ger därmed etanol som minskar växthusgasutsläppen med 70-80 procent.

Etanolanläggningen i Norrköping är en av de mest moderna och energieffektiva i världen, och dessutom en av de största, aktuella satsningarna inom svensk industri. Bygget har pågått under drygt 1,5 år och kostat cirka 1,3 miljarder kronor.

- Anläggningen ska genomgå olika prestandatester de tre närmaste månaderna, men hittills fungerar allt som det ska, säger Joakim Säll, vd Lantmännen Agroetanol och affärsområdeschef Lantmännen Energi.

Lantmännen Agroetanol invigde sin första etanolfabrik redan 2001. Ökad efterfrågan på etanol har lett till denna utbyggnad, som ger en fyrdubbling av produktionskapaciteten. Etanolen används främst till femprocentig låginblandning i 95-oktanig bensin och kunder är de stora oljebolagen. Råvara är spannmål och med den nya fabriken kommer cirka 540 000 ton att behövas varje år. Detta motsvarar cirka 10 procent av den svenska spannmålsskörden.

- Det känns bra att Lantmännen nu kan erbjuda ännu större mängder klimatsmart etanol. Tack vare att vår produktion drivs med grön energi, minskar utsläppen av växthusgaser med 70-80 procent, jämfört med bensin. Genom att vi tar tillvara alla biprodukter från etanolen, får vi ut fem gånger mer energi än vad vi sätter in i produktionskedjan, säger Joakim Säll.

Fakta om Lantmännen Agroetanol Lantmännen Agroetanol AB är det bolag inom Lantmännenkoncernen som driver etanoltillverkningen i Norrköping. Bolaget har cirka 75 anställda och en omsättning på cirka 2 miljarder kronor. Lantmännen Agroetanol ingår i affärsområde Energi som samlar Lantmännens verksamheter inom energisektorn.

Pressbilder: På www.lantmannenenergi.com under "Press och media" finns foton från Lantmännen Agroetanol att ladda ner.

För ytterligare information kontakta gärna: Joakim Säll, vd Lantmännen Agroetanol och affärsområdeschef Lantmännen Energi tel. 0738-15 52 01 Fakta/Lantmännen Energi Lantmännen Energi är ett av Sveriges ledande energibolag och har en nyckelroll i omställningen till förnybar energi. Våra produkter och tjänster utvecklas med omsorg om människa, miljö och maskin. Etanol, biodiesel, fjärrvärme, värmepellets, salix, smörjmedel, alkylatbensin samt drivmedels- och kreditkort är huvudaffärer. Varumärkena heter Aspen och Agrol.
Lantmännen Energi ingår i Lantmännen som är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Koncernen ägs av 42 000 lantbrukare, har 13 000 anställda, är verksam i ett tjugotal länder och omsätter 36 miljarder kronor. Läs mer på www.lantmannen.com