Lantmännen tar andra steget i samordnad marknadsoffensiv – utser Storåkers/McCann till huvudbyrå

Nyheter, 2008

PRESSMEDDELANDE 2008-08-20 Lantmännen tar andra steget i samordnad marknadsoffensiv – utser Storåkers/McCann till huvudbyrå

Lantmännen, som är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk, har idag avslutat en upphandling när det gäller samarbetspartner inom reklam och marknadskommunikation. Storåkers/McCann kommer framöver att agera huvudbyrå för Lantmännen och medverka till utvecklingen av ett långsiktigt kommunikationskoncept för Lantmännenvarumärket och för koncernens varumärken, bland annat Axa, Kronfågel, Kungsörnen, Gooh, Skogaholm, Hattings och GoGreen.

Med en omsättning på 36 Mdr och 13 000 anställda, är Lantmännen en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Lantmännen ägs av 42 000 svenska lantbrukare och har genom denna koppling en unik ställning som livsmedelsproducent med verksamheter i hela kedjan från jord till bord. Valet av Storåkers/McCann som samarbetspartner inom reklam och marknadskommunikation följer efter förra veckans val av Aegis som koncerngemensam medieförmedlare.

- Valet av strategisk samarbetspartner inom reklam och marknadskommunikation är vår nästa viktiga pusselbit när det gäller den marknadsoffensiv som vi planerar. Ett nytt gemensamt kommunikationskoncept kommer att bli ett viktigt steg i vår strävan att utveckla starka varumärken. Konceptet ska bli grunden för att utveckla alla våra varumärken för långsiktig lönsamhet och konkurrenskraft, säger Per Strömberg vd och koncernchef på Lantmännen.

Under året har ett omfattande arbete genomförts för att kunna dra nytta av Lantmännen- koncernens varumärken i marknadsarbetet och då särskilt gentemot livsmedels-konsumenter. Kraven i upphandlingen var bland annat att byrån ska ingå i ett internationellt nätverk med organisatoriska resurser att hantera verksamhet omfattande många varumärken i flera länder och ha erfarenhet av främst livsmedelsbranschen både inom B2B och B2C.

- Utgångspunkten för kommunikationskonceptet kommer att vara Lantmännens ansvar för hela kedjan från jord till bord. Vi vet att detta efterfrågas av konsumenterna, som vill kunna göra enklare val och veta vilken märkning, producent och vilka livsmedelsprodukter man kan lita på. Denna styrka ska vi lyfta fram som bryggan mellan koncernvarumärket Lantmännen och koncernens produktvarumärken, säger Madelaine Hellqvist chef för marknadskommunikation och varumärke på Lantmännen och som ansvarat för upphandlingen.

För frågor kontakta gärna: Per Strömberg, vd och koncernchef Lantmännen, tel: 0703-85 11 91 Madelaine Hellqvist, chef för marknadskommunikation och varumärke på Lantmännen tel: 070- 588 97 80 madelaine.hellqvist@lantmannen.comFakta/Lantmännen Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Exempel på Lantmännenägda varumärken är Axa, Kungsörnen, Start, Bageri Skogaholm, Hattings, Schulstad och Kronfågel. Lantmännen ägs av 42 000 svenska lantbrukare, har 13 000 anställda, är verksam i 19 länder och omsätter 36 miljarder kronor. Läs gärna mer på www.lantmannen.com