Lantmännen ökar aktieinnehavet i tyska HaGe Kiel

Nyheter, 2008

PRESSMEDDELANDE 2008-05-27 Lantmännen ökar aktieinnehavet i tyska HaGe Kiel Lantmännen utökar sitt aktieägande i tyska HaGe Kiel från 25 till 35 procent. Genom affären stärker Lantmännen sina positioner inom lantbrukssektorn och tar ytterligare ett steg i den utökade internationaliseringen av lantbruksverksamheten.

HaGe Kiel är verksamt i norra Tyskland och Polen. Verksamheten innefattar bland annat försäljning av lantbruksförnödenheter, inköp av spannmål och tillverkning av foder. Koncernen omsätter cirka 11 miljarder kronor och har cirka 1 600 medarbetare.
Lantmännen har nu ökat sin ägarandel i HaGe Kiel till 35 procent, från tidigare 25 procent. – I koncernens strategi har vi fastställt tre satsningsområden, varav Lantmännen Lantbruk är ett av dem. Vi har även fastslagit att vår lantbruksverksamhet ska bli mer internationell. Utökandet av aktieinnehavet i HaGe Kiel är ännu ett steg i att förverkliga vår strategi, säger koncernchef Per Strömberg.

Geografisk marknad för internationell expansion inom Lantmännen Lantbruk och närvaro utanför Sverige är Östersjöregionen. Internationell tillväxt har hög prioritet i en marknad där det sker en konsolidering i alla led av värdekedjan. – Det är viktigt för oss att vara en stor aktör för att kunna vara en så bra affärspartner som möjligt för våra kunder. Vi har redan sett hur vårt samarbete med Dansk Landbrugs Grovvareselskab (DLG) och HaGe Kiel gett oss en stärkt position på marknaden och bättre förhandlingsposition vid gemensamma inköp. Genom ett större aktieinnehav i HaGe Kiel utökas den möjligheten, och det blir därmed möjligt för oss att ge våra kunder ännu mer attraktiva priser, säger Arne Rantzow, affärsområdeschef Lantmännen Lantbruk.

För frågor kontakta gärna: Per Strömberg, vd och koncernchef Lantmännen, tel: 0703-85 11 91 Arne Rantzow, affärsområdeschef Lantmännen Lantbruk, tel: 0703-27 78 79

Fakta/Lantmännen Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Exempel på Lantmännenägda varumärken är Axa, Kungsörnen, Start, Bageri Skogaholm, Hattings, Schulstad och Kronfågel. Butikskedjan heter Granngården. Lantmännen ägs av 42 000 svenska lantbrukare, har 13 000 anställda, är verksam i 19 länder och omsätter 36 miljarder kronor. Läs gärna mer på www.lantmannen.com