Lantmännen Energi och TRB Sverige inleder bränslesamarbete

Nyheter, 2008

PRESSMEDDELANDE 2008-12-04

Lantmännen Energi och TRB Sverige inleder bränslesamarbete

Från årsskiftet samarbetar Lantmännen Energi och TRB Sverige om transporter av eldningsolja och diesel till Lantmännens kunder. Företagen ska även gemensamt utveckla marknaden för förnybara bränslen för tunga fordon.

Enligt samarbetsavtalet kommer TRB:s delägarföretag att ansvara för samtliga transporter av eldningsolja 1 och diesel till Lantmännen Energis kunder. Lantmännen Energi köper sina produkter fritt depå, och delägarföretagen kommer att planera och transportera dessa tillsammans med egna volymer.

- Det nya upplägget ger Lantmännen kontroll över hela kedjan, från order till leverans. Genom TRB:s regionala transportföretag får vi mer flexibel transportledning. Dessutom känns det tryggt med en samarbetspartner som har egen distributionsvolym. Det ger buffertkapacitet vid våra leveranstoppar, säger Joakim Säll, affärsområdeschef Lantmännen Energi.

Samarbetet mellan Lantmännen Energi och TRB Sverige kommer även att inkludera andra områden inom energi och bränslen. Bland annat planerar man gemensam utveckling och distribution av förnybara drivmedel för tunga fordon.

- Vi ser mycket positivt på det kommande samarbetet med Lantmännen Energi - framför allt med tanke på nödvändigheten att utveckla inhemska energialternativ för transportnäringen, säger Jan-Olof Arnäs, vd TRB Sverige AB.För ytterligare information kontakta gärna: Joakim Säll, affärsområdeschef Lantmännen Energi tel. 0738-15 52 01 Jan-Olof Arnäs, vd TRB Sverige AB tel. 0706-71 16 43Fakta/TRB Sverige AB TRB Sverige AB ägs av 16 större transportföretag runtom i Sverige. Tillsammans omsätter de cirka 13 miljarder kronor och representerar cirka 20 procent av den svenska åkerinäringen.
Fakta/Lantmännen Energi Lantmännen Energi är ett av Sveriges ledande energibolag och har en nyckelroll i omställningen till förnybar energi. Våra produkter och tjänster utvecklas med omsorg om människa, miljö och maskin. Etanol, biodiesel, fjärrvärme, värmepellets, salix, smörjmedel, alkylatbensin samt drivmedels- och kreditkort är huvudaffärer. Varumärkena heter Aspen och Agrol.
Lantmännen Energi ingår i Lantmännen som är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Koncernen ägs av 42 000 lantbrukare, har 13 000 anställda, är verksam i ett tjugotal länder och omsätter 36 miljarder kronor. Läs mer på www.lantmannen.com