EQT Opportunity ny ägare till Granngården

Nyheter, 2008

PRESSMEDDELANDE 2008-07-09 EQT Opportunity ny ägare till Granngården

Lantmännen och riskkapitalfonden EQT Opportunity har tecknat avtal om att EQT förvärvar butikskedjan Lantmännen Granngården. I försäljningen ingår även dotterbolaget Nordpost. Avyttringen av bolaget är ett steg i Lantmännens långsiktiga strategi där fokusering på kärnverksamheten är central.

Lantmännens portföljstrategi ska tydliggöra vilka kärnverksamheter som ska ingå i koncernens portfölj, och vilka verksamheter Lantmännen långsiktigt inte ska driva vidare. I arbetet med portföljstrategin har styrelsen och ledningen analyserat för- och nackdelar med ett fortsatt ägande av Lantmännen Granngården, och ställt dessa mot andra alternativa satsningar inom koncernen.

Som ett resultat av analysen har under våren en försäljningsprocess av Lantmännen Granngården pågått. Processen resulterar nu i att EQT Opportunity köper butikskedjan från Lantmännen.
– Granngården kommer att vara mycket viktig både för oss och för våra medlemmar även i fortsättningen men vi är övertygade om att butikskedjan har bättre förutsättningar att utvecklas utanför Lantmännen, med EQT som ägare, säger Per Strömberg, vd och koncernchef för Lantmännen.

– EQT vill, tillsammans med de anställda, fortsätta att utveckla Granngården till att bli en enhetlig och lönsam butikskedja med ett tydligt och konkurrenskraftigt produkterbjudande. I det framtida arbetet med att förverkliga Granngårdens potential kommer Lantmännen som leverantör och Lantmännens medlemmar som kundgrupp att spela en central roll, säger Samir Kamal, partner på EQT Partners.

EQT Opportunity investerar i medelstora företag med sund underliggande verksamhet och tydlig potential för värdeskapande, men som befinner sig i speciella situationer som kräver både kapital och ett aktivt ägarskap.
– EQT har tack vare sin långa erfarenhet av att äga och utveckla detaljhandelskedjor bättre förutsättningar än vi har att offensivt satsa framåt och utveckla Granngårdens verksamhet och särskilda kompetens. Granngården ges nu möjlighet att växa på ett positivt sätt, vilket är viktigt för oss och inte minst för de anställda. Därför har det varit viktigt att hitta en ny ägare som ser potentialen i butikskedjan och som verkligen förstår vikten av och är beredd att satsa på lantbrukarna som en prioriterad kundgrupp, säger Thomas Bodén, ordförande för Lantmännen.

Övertagandet beräknas ske i augusti efter att Konkurrensverket gett sitt godkännande av affären.
För frågor kontakta gärna: Thomas Bodén, styrelseordförande Lantmännen, tel: 0705-44 66 09 Per Strömberg, vd och koncernchef Lantmännen, tel: 0703-85 11 91

Fakta/Lantmännen Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Exempel på Lantmännenägda varumärken är Axa, Kungsörnen, Start, Bageri Skogaholm, Hattings, Schulstad och Kronfågel. Butikskedjan heter Granngården. Lantmännen ägs av 42 000 svenska lantbrukare, har 13 000 anställda, är verksam i 19 länder och omsätter 36 miljarder kronor. Läs gärna mer på www.lantmannen.com