Cerall räddningen för ekologiskt utsäde i Frankrike

Nyheter, 2008

PRESSMEDDELANDE 2008-10-07

Cerall räddningen för ekologiskt utsäde i Frankrike

Lantmännens biologiska betningsmedel Cerall löser Frankrikes problem med stinksot i ekologiskt höstvete. Nyligen godkändes Cerall i Frankrike, Holland och Belgien, några av de strategiskt mest viktiga lantbruksmarknaderna i Europa.

Cerall är en vattenbaserad formulering av den naturligt förekommande jordbakterien Pseudomonas chlororaphis. Samma bakterie ingår i produkten Cedomon som använts framgångsrikt under många år för behandling av korn och havre mot utsädesburna sjukdomar. Cerall används för att behandla vete mot olika utsädesburna sjukdomar.

För bara ett år sedan gjordes bedömningen att en registrering i Frankrike skulle ta minst fem år, men läget förändrades snabbt.
– I och med att det fanns ett stort behov av ett betningsmedel mot stinksot i höstvete för den ekologiska odlingen gjordes en särbehandling av registreringsansökan för Cerall, berättar Peter Annas, vd för Lantmännen BioAgri AB, ett dotterbolag till Lantmännen Lantbruk.

De nya registreringarna av Cerall betyder mycket för Lantmännen. Speciellt registreringen i Frankrike har Lantmännen arbetat intensivt med för att få igenom. – Det känns mycket bra att ha passerat nålsögat och att Cerall blivit godkänd i Frankrike och även i Holland. Det öppnar nya marknadsmöjligheter och ökar trovärdigheten för produkten då myndigheterna i Frankrike och Holland är två av de mest betydelsefulla i Europa. Vi är mycket glada och stolta över att ha passerat denna milstolpe, säger Peter Annas.

Intresset för produkten Cerall är mycket stort på dessa nya marknader, i synnerhet för den ekologiska odlingen, då inga godkända biologiska växtskyddsmedel tidigare funnits tillgängliga. Det Belgienbaserade företaget Belchim Crop Protection säljer och marknadsför Cerall i Frankrike, Holland och Belgien.

Lantmännens biologiska betningsmedel Cerall är sedan tidigare godkänd i Sverige, Norge, Finland, Litauen, Österrike, Schweiz och Tyskland. Produkten är därmed godkänd i 10 av Europas länder.

Biologiskt behandlat utsäde innebär att inga främmande ämnen eller substanser tillförs naturen, vilket medför att lantbrukarna vid användning av utsädet varken behöver känna oro för miljön eller för sin egen hälsa.

För ytterligare information kontakta gärna Peter Annas, vd Lantmännen BioAgri AB, telefon 070-699 03 65 Christian Thaning, produktchef Lantmännen BioAgri AB, telefon 070-626 31 47

Fakta/Lantmännen Lantbruk Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Lantmännen ägs av 42 000 svenska lantbrukare, har 13 000 anställda, är verksam i 19 länder och omsätter 36 miljarder kronor. Lantmännen Lantbruk utvecklar och erbjuder produkter och tjänster, för växtodling, spannmåls- och animalieproduktion, som bidrar till att skapa ett starkt och konkurrenskraftigt lantbruk. Läs gärna mer på www.lantmannen.com