Reservation för befarade kundförluster

Nyheter, 2005

Lantmännen har identifierat ett antal äldre kundfordringar med osäkert värde inom en av sina verksamheter. Sammantagna värdet av de aktuella fordringarna är ca 45 miljoner kronor. Ärendet är anmält till Ekobrottsmyndigheten och utredning pågår.