Odlingsteknik viktig för grödans kvalitet

Nyheter, 2005

Odlingsteknik viktig för grödans kvalitet Lantmännen har hittills i år tagit emot 1 miljon ton spannmål. Höga avkastningar förekommer i princip i alla grödor. Normala variationer i kvalitet beror som alltid på väderlek och insatser i form av kvävegivor och växtskyddsåtgärder. Men det mest utslagsgivande för grödans kvalitet i moget stadium är odlingstekniken. – Detta gäller i synnerhet för nya, relativt oprövade sorter, säger Mikael Jeppsson, spannmålschef för Lantmännen.

I dagarna uppskattas cirka 75 procent av spannmålen vara skördad i Sverige. Vattenhalterna är låga på inleveranserna, vilket är bra både för bibehållande av en hög kvalitet och för lantbrukarens plånbok. Vetet har i södra Sverige i huvudsak bra falltal, något lägre rymdvikter än normalt och genomsnittligt proteiner mellan 11,5 och 12 procent.

Av de nya vetesorterna har Harnesk gett mycket hög avkastning. I vissa fall har detta resulterat i lägre proteinhalt. Generellt gäller att årets proteinhalter ligger cirka en procentenhet lägre än föregående år. Enligt Klas Hesselman, Svalöf Weibulls regionchef Norden, är Harnesk vältestad men årsmånsvariation och odling i stor skala ger nya erfarenheter.
– Vi kommer att omsätta dessa till praktiska odlingsråd till kommande säsong. Det kommer bland annat att gälla gödslingsstrategi och utsädesmängd. Harnesk har en enorm potential som jag tycker svenska bönder ska utnyttja, säger Klas Hesselman.

Cerealia Mills är en av köparna av stora mängder vete.
– Harnesk som sort håller mer än väl för de krav vi ställer på det kvarnvete vi köper in. Alla partier måste uppfylla våra kvalitetsspecifikationer för att kunna användas i produktion. Jag antar att lantbrukarna vid årets höstsådd ser Harnesk som ett gott alternativ, säger Peo Crona, divisionschef på Cerealia Mills.

För exportmarknaden finns kvarnkunder som uppskattar den så kallade Kosackkvaliteten, vilket gör att lantbrukare med exportkontrakt kan välja vetesorter med dessa egenskaper. Detta gäller främst Mälarområdet därifrån den mesta exporten sker.
– I västra Götaland och Östergötland ser Harnesk ut att vara det bästa alternativet. Och nya kunder på exportmarknaden kan göra att Harnesk blir ett alternativ även på denna marknad, säger spannmålschef Mikael Jeppsson.

Maltkornet har oberoende av om sorten är Barke, Prestige eller Astoria hittills uppvisat fina värden. Enligt Bengt Ohlsson, vd Viking Malt, är första intrycket att såväl protein som grobarhet ser bra ut.

Rågen har höga falltal och höstoljeväxterna kunde skördas till hög avkastning och bra kvalitet. Havre, vårvete och våroljeväxter är de grödor som till stor del återstår att skörda. Väderleken den närmaste tiden spelar en avgörande roll för den kvalitet som uppnås.

För frågor kontakta gärna: Mikael Jeppsson, spannmålschef Lantmännen, tel: 070-319 53 60 Klas Hesselman, regionchef Norden, SW, tel: 070-632 47 11

PRESSMEDDELANDE 1 (1)

2005-09-02 Fakta/Lantmännen Lantmännen är en av Sveriges största koncerner inom livsmedel och lantbruk. Exempel på Lantmännenägda varumärken är Axa, Kungsörnen, Start, Bageri Skogaholm, Schulstad, Kronfågel, Weibulls, Doggy och Mjau. Butikskedjan heter Granngården. Lantmännen ägs av 50 000 svenska lantbrukare, har 13 000 anställda, är verksam i 16 länder och omsätter 30 miljarder kronor. Läs gärna mer på www.lantmannen.se