Nu kan skorstenarnas rökgaser analyseras skarpare

Nyheter, 2005

Nu kan skorstenarnas rökgaser analyseras skarpare Avfallsförbränningen ökar i landet. Det ställer allt högre krav på kontroll av rökgasernas innehåll av miljö- och hälsoskadliga ämnen. Därför har Lantmännenägda Analycen Nordic tagit fram ett komplett analyspaket för kvalitetssäkrade provtagningar och analyser av rökgaser från industrins och energiföretagens skorstenar.

De senaste decenniernas fokus på utsläpp av organiska ämnen och metaller har lett till hårdare miljötillståndsprövningar och skärpta gränsvärden. För att kunna leva upp till kraven på utsläppen av dioxiner som bildas vid förbränning av till exempel sopor och ved, och andra svårnedbrytbara miljögifter, måste sopförbränningsanläggningar, cement- och stålindustrier via provanalyser redovisa sina nivåer till myndigheterna.

– Vi har sett ett ökat behov av en analysmetod som kan analysera fler ämnesgrupper i samma provtagning än man kunnat tidigare. Därför har vi vidareutvecklat analyserna av dessa toxiska ämnen och vi har valt en analysmetod som möter våra kunders provtagningsteknik. Resultatet har blivit ett komplett analyspaket som erbjuder våra nordiska provtagningskunder en effektiv och kvalitetssäkrad provtagning med stor analysbredd. Analyserna är mycket exakta, med detektionsgränser ner till pikogramsområdet, säger Per Ivarsson, forsknings- och utvecklingschef miljö på Analycen Nordic i Lidköping.

Provtagning för analys av dioxiner och organiska ämnen utförs i en provtagningssekvens bestående av en process där gasen passerar stoftsfilter, en kylare och en adsorbent. Enkelt uttryckt förs ett uppvärmt rör in i skorstenen och adsorbenten fångar upp ämnena i gasen.

Efter att stoftfilter, adsorbent, sköljvätska och kondensvatten skickats in till laboratoriet, analyseras innehållet av dioxiner, polyaromatiska kolväten, klorbensener och klorfenoler. Kvaliteten av dessa analyser är säkerställd genom ackreditering av Swedac som ansvarar för kontrollfrågor enligt lagen om teknisk kontroll.

– Provsvar levereras normalt inom tio till femton dagar men analyserna går att få fram snabbare vid behov. Vi analyserar även förekomsten av tungmetaller i rökgaserna via prover från stoftfilter och absorptionsvätskor. Det är viktigt att vi är lyhörda mot våra kunder och möter deras önskemål, säger Per Ivarsson.

För frågor kontakta gärna: Per Ivarsson, FoU-chef miljö, Analycen Nordic AB, tel: 0510-887 44

PRESSMEDDELANDE 1 (1)

2005-11-03 Fakta/Lantmännen Lantmännen är en av Sveriges största koncerner inom livsmedel och lantbruk. Exempel på Lantmännenägda varumärken är Axa, Kungsörnen, Start, Bageri Skogaholm, Schulstad, Kronfågel, Weibulls, Doggy och Mjau. Butikskedjan heter Granngården. Lantmännen ägs av 50 000 svenska lantbrukare, har 12 000 anställda, är verksam i 16 länder och omsätter 30 miljarder kronor. Läs gärna mer på www.lantmannen.se