Förändringar i svensk bageriverksamhet – Förslag att avveckla bageri i Stockholm

Nyheter, 2005

De fackliga företrädarna vid Cerealia Foods & Breads svenska bageriverksamhet fick idag MBL-information om företagets förslag att avveckla bageriverksamheten i Stockholm till årsskiftet 2005/2006. Företagets förslag berör motsvarande cirka 250 heltidstjänster. MBL-förhandlingar kommer att inledas omgående.

Den svenska bageriverksamheten inom Cerealia Bread har de senaste åren haft stora ekonomiska problem med negativa resultat som följd. För att vända resultatet och rädda kvar fortsatt bageriverksamhet i Sverige slogs Cerealia Foods och Cerealia Bread samman i slutet av förra året och en ny ledning tillsattes för Cerealia Foods & Bread och under året har dessutom en ny ledning för bageriverksamheten i Sverige tillträtt. – Trots försäljningsframgångar den senaste tiden har vi fortfarande ett negativt kassaflöde i vår svenska bageriverksamhet, säger divisionschef Jan Carreman. För att vi ska ha en möjlighet att överleva på lång sikt måste vi rationalisera produktionen. Det har gjorts en omfattande utredning om vad som kan göras på kort sikt och samtliga alternativa lösningar pekar på att en avveckling av bageriet i Stockholm ger snabbast effekt i den rådande ekonomiska situationen. – En löntagarkonsult kommer att delta i arbetet och diskussionerna kring företagets förslag. Tillsammans med fackliga organisationer ska vi försöka hitta lösningar för de anställda, fortsätter Jan Carreman. Det finns stor överkapacitet inom företaget och inom branschen i allmänhet. I dag har företaget sex bagerier i Sverige med låg utnyttjandegrad. Den överkapacitet som finns på övriga bagerier räcker till för att ersätta den produktion som idag finns i Stockholm. Om förslaget går igenom innebär detta att det kommer att finnas ett behov av att rekrytera ytterligare ungefär 75 personer till övriga bagerier. För att Cerealia Foods & Bread ska lyckas vända den negativa ekonomiska situationen måste också satsningar göras. Parallellt med koncentrationen av bageriverksamheten görs till exempel satsningar på produktutveckling, försäljning samt effektiviseringsprojekt i övrig verksamhet. Ett flertal informationsmöten för de anställda på bageriet i Stockholm är inplanerade under fredag eftermiddag, lördag, söndag och måndag för att alla anställda ska ha möjlighet att få personlig information om förslaget samt möjlighet att ställa frågor.