Lantmännenkoncernen utser kommunikationsdirektör

Nyheter, 2004

Lotta Löwhagen Lundberg har utsetts till kommunikationsdirektör för Svenska Lantmännen-koncernen. Hon tillträder tjänsten i mitten av januari.

För att bli effektivare och tydligare i informations- och kommunikationsfrågor har Lantmännen beslutat att samordna och koncentrera befintliga informationsresurser inom koncernen. Att bygga upp, samordna och utveckla en koncerngemensam strategi och organisation för information och kommunikation ingår i kommunikationsdirektörens uppdrag. Lotta Löwhagen Lundberg är sedan 1996 informationsdirektör på det Lantmännen-ägda livsmedelsföretaget Cerealia. Lantmännen-koncernen, som ägs av ca 52.000 svenska lantbrukare, har totalt har 12.000 anställda och en omsättning på ca 28 miljarder kronor. Lotta Löwhagen Lundberg är född 1960 och bor på Lidingö utanför Stockholm. Hon är ekonom-agronom och har tidigare bland annat arbetat för branschorganisationen Svensk Mjölk och vid LRF:s informationskontor i Bryssel.