Lantmännen i Almedalen 2018

Lantmännen medverkade i flera panelsamtal under Almedalsveckan 2018 om bland annat livsmedelsförsörjning, hållbara transporter och biodrivmedel samt den kooperativa ägandeformen.

– Almedalsveckan var mycket intensiv med många seminarier och vi lyckades bra med att nå igenom med våra budskap till målgrupperna. Mycket av vår medverkan handlade om vikten av hållbara biodrivmedel, där vårt viktigaste budskap var att det finns en enorm potential för att producera mer biodrivmedel av svensk råvara. Tillsammans med Preem presenterade vi en rapport om potentialen för svenska biodrivmedel och vid vårt seminarium deltog närmare 100 personer, vilket vi var mycket nöjda med, säger Alarik Sandrup, Lantmännens näringspolitiska chef.

Per Arfvidsson, vice vd Lantmännen, medverkade vid WWF, Future Earth och Hagainitiativets seminarium Näringslivet halverar sin klimatpåverkan varje decennium. I samband med seminariet publicerades en debattartikel där vd:ar inom Hagainitiativet uppmuntrade fler företag att halvera sina utsläpp. Läs debattartikeln här.

Tillsammans med Preem anordnade Lantmännen ett seminarium om hur Sverige ska öka den inhemska produktionen av biodrivmedel. Under seminariet presenterades en ny rapport, Mål och styrmedel inom transportsektorn – Effekter på biodrivmedelsutvecklingen, framtagen av Sweco som lyfter Sveriges stora råvarupotential för produktion av hållbara biodrivmedel. Magnus Kagevik, chef division Energi på Lantmännen, medverkade i ett panelsamtal tillsammans med representanter från näringslivet, intresseorganisationer och politiker. Ta del av rapporten här.

Alarik Sandrup, näringspolitisk chef på Lantmännen, deltog i Volkswagens seminarium 2025 är det 25% elbilar - hur löser vi resten?, där biodrivmedel lyftes fram som helt nödvändigt för att klara klimatmålen och omställningen av transportsektorn.

Alarik Sandrup deltog även i Svensk Kooperations seminarium Kooperationen klarar krisen. Den långsiktiga och stabila kooperativa ägandeformen innebär en robusthet i kriser, var panelen överens om. En rapport som Svensk kooperation nyligen presentade visar också att kooperationen står sig stark vad gäller hållbar utveckling, med hållbarhet och ett långsiktigt perspektiv som centralt i kärnaffären. Hämta hållbarhetsrapporten här.

Se samtliga seminarier som Lantmännen deltog i under Almedalsveckan 2018 nedan.


Måndag 2 juli

Runda bordssamtal: Hur får vi biojetbränslet att flyga i Sverige?
Tid: 14.30-16.00
Plats: 2030-trädgården, Södra Kyrkogatan 13
Arrangör: Air France och KLM North Europé
Medverkande från Lantmännen: Alarik Sandrup, näringspolitisk chef 


Tisdag 3 juli

Rundabordsamtal om digitalisering med DI:s PM Nilsson (slutet samtal, endast för inbjudna deltagare)
Tid:
 7:30-9:30
Plats: 
Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6 
Arrangör:
Dagens Industri
Medverkande från Lantmännen: Per Arfvidsson, vice vd, Varuflöde, Näringspolitik, IT, Hållbar utveckling samt Forskning & Utveckling

Seminarium: Näringslivet halverar sin klimatpåverkan varje decennium
Tid: 11:45-12:45
Plats: Korsgatan 4, Länsstyrelsens trädgård 
Arrangör: WWF, Future Earth och Hagainitiativet
Medverkande från Lantmännen: Per Arfvidsson, vice vd, Varuflöde, Näringspolitik, IT, Hållbar utveckling samt Forskning & Utveckling

Seminarium: Svensk livsmedelsstrategi och framtidens livsmedelsförsörjning
Tid: 13:00-14:00
Plats: Hästgatan 10
Arrangör: ICA
Medverkande från Lantmännen: Per Arfvidsson, vice vd, Varuflöde, Näringspolitik, IT, Hållbar utveckling samt Forskning & Utveckling

Runda bordssamtal: Hur attraherar vi företag till konkurrenskraftiga industrikluster? Finns det några hinder?
Tid: 13:00-15:00
Plats: TBD
Arrangör: E.ON
Medverkande från Lantmännen: Jan Mauritzson, vd Lantmännen Agroetanol


Onsdag 4 juli

Seminarium: Öka inhemsk produktion av biodrivmedel - Svensk drivmedelspolitik - på rätt eller fel väg?
Tid: 10:00-11:00
Plats: Spegelsalen, Wisby Hotell
Arrangör: Lantmännen och Preem
Medverkande från Lantmännen: Magnus Kagevik, chef division Energi

Seminarium: Fossilfri framtid - 12 år och en reducering med 70 procent, går det?
Tid: 13:00-13:45
Plats: Gotlands museum, Strandgatan 14, Aktuell Hållbarhet Arena
Arrangör: KNEG
Medverkande från Lantmännen: Alarik Sandrup, näringspolitisk chef

Seminarium: "2025 är det 25% elbilar - hur löser vi resten?"
Tid: 14:00-15:00
Plats: Donnersgatan 6
Arrangör: Volkswagen
Medverkande från Lantmännen: Alarik Sandrup, näringspolitisk chef

Seminarium: Kooperationen klarar krisen!
Tid: 15:00-15:45
Plats: Strandgatan 35
Arrangör: Svensk Kooperation
Medverkande från Lantmännen: Alarik Sandrup, näringspolitisk chef

Seminarium: Så här stärker vi totalförsvaret genom en omställning till fossilfria transporter!
Tid: 16:15-17:15
Plats: Strandgatan 34
Arrangör: Fossilfritt Sverige, BioDriv Öst m fl
Medverkande från Lantmännen: Alarik Sandrup, näringspolitisk chef


Torsdag 5 juli 

Från fossilt till förnybart - Mobilitet, valfrihet & trygghet (heldag med div seminarier)
Tid: 9:00-16:15 (heldagsprogram)
Plats: Hästgatan 2, Donners plats
Arrangör: SPBI
Medverkande från Lantmännen: Alarik Sandrup, näringspolitisk chef; Magnus Kagevik, chef division Energi; Jan Mauritzson, vd Lantmännen Agroetanol

SPBI: Nya styrmedel för biodrivmedel, mobilitet, klimat och miljö - Möjligheter och utmaningar - Branschlunch med mingel som tidigare år
Tid: 11:30-12:15 
Plats: Hästgatan 2, Donners plats
Arrangör: SPBI
Medverkande från Lantmännen: Alarik Sandrup, näringspolitisk chef; Magnus Kagevik, chef division Energi; Jan Mauritzson, vd Lantmännen Agroetanol

SPBI: Nya styrmedel för biodrivmedel - Vad händer i och med reduktionsplikten?
Tid: 13:15-14:00 
Plats: Hästgatan 2, Donners plats
Arrangör: SPBI
Medverkande från Lantmännen: Alarik Sandrup, näringspolitisk chef

Seminarium: Rätt mat på rätt plats - laga planeten med rätt ingredienser
Tid: 15:00-15:45 
Plats: Donnersgatan 6, Sverige i Världen
Arrangör: Swedish International Agricultural Network Initiative (SIANI), FNs World Food Programme (WFP), Svenska FAO-kommittén.  
Medverkande från Lantmännen: Alarik Sandrup, näringspolitisk chef.
Generaldirektör SLV, generaldirektör Sida, Buchts statssekreterare Backteman m fl medverkar.