1990-talet - fusionernas årtionde

1990 Cerealia satsar på en internationell expansion och köper bageri och kvarnföretag i Danmark. Förvärvar Dana Bake och Dana Biscuites. Börjar sälja korvbröd i Polen.

1991 Förvärvar Havne Möllene Danmark.

1992 Svalöf AB och W Weibull AB går samman och bildar växtförädlingsföretaget Svalöf Weibull AB.
Swecon bildas genom sammanslagning av ett antal lantmannaföreningar.
Hallands lantmän fusioneras med Blekinge Kronobergs Lantmän till HBK Lantmän. Svea Lantmän bildas genom fusion med Gävle Dala Lantmän, Mälardalens Lantmän, Arosbygdens Lantmän och Enköpings Lantmän.

1993 Förvärvar 25% av aktierna i Leibur; ett estniskt färskbrödsbageri.

1995 Svenska Malt AB bildas tillsammans med OY Laden Poltimo och ett nytt mälteri börjar byggas i Halmstad.

Cerealia Förvärvar Elke Mühlen i Tyskland.

1996 Frukostprodukten ”Start” förvärvas av Cerealia.

Mellansvenska Lantmännen Odal bildas genom fusion med Svea Lantmän, Lanmännen Odal och Västsvenska Lantmän.

1997 Gemensamt importbolag för gödsel, Swe Dane Fertilizer A/S, bildas tillsammans med danska DLG, Dansk Landbrugs Grovvareselskab.

1992 Hallands Lantmän fusionerar med Blekinge Kronobergs Lantmän till HBK Lantmän. Svea Lantmän bildas genom fusion med Gävle Dala Lantmän, Mälardalens Lantmän, Arosbygdens Lantmän och Enköpings Lantmän.

1996 Mellansvenska Lantmännen Odal bildas genom fusion med Svea Lantmän, Lantmännen Odal och Västsvenska Lantmän.