Strategichef Patrik Myrelid om omvärlden och vad som ligger i korten framöver

En omvärld med krig och klimatförändringar innebär stora utmaningar. Samtidigt har intresset för Lantmännens verksamhet sällan varit så stort. Lantmännens strategichef Patrik Myrelid berättar vad som ligger i korten framåt.