En doldis i koncernen

Att Lantmännen Fastigheter är en av Sveriges största fastighetsägare är det inte många som vet. Uppdraget är att med rätt typ av lokaler skapa de bästa förutsättningarna för verksamheterna och lantbrukarna.