Download

Tommy Brunsärn

Ledamot sedan 2007

Arbetstagarrepresentant
Representant för Unionen
Huvudsysselsättning: Lead Buyer MRO/Capex

Mer information