Per Lindahl

Ordförande

Kontaktinformation

Ledamot sedan 2011, ordförande sedan maj 2017
Medlem i Lantmännen
Utskott: Ersättningsutskottet
Huvudsysselsättning: Lantbrukare
Styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Viking Malt Aktiebolag, Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA), team SE.