Per Lindahl

Ordförande

Contact information

Ledamot sedan 2011, ordförande sedan maj 2017
Medlem i Lantmännen
Andra uppdrag i Lantmännen: Ersättningsutskottet, Lantmännens Forskningsstiftelse
Huvudsysselsättning: Lantbrukare
Produktion: Äggproduktion, växtodling av potatis och spannmål, kycklinguppfödning