Patrick Aulin

Ledamot sedan 2023

Kontaktinformation

Medlem i Lantmännen
Utskott: Ägarutskottet
Huvudsysselsättning: Lantbrukare