Johan Bygge

Ledamot sedan 2019

Kontaktinformation

Ej medlem i Lantmännen
Utskott: Revisionsutskottet
Huvudsysselsättning: Styrelseuppdrag
Styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Scandi Standard AB, Guard Therapeutics Intl AB. Vice ordförande i AP3. Styrelseledamot i Getinge AB. Capman OYJ.