Jan-Erik Hansson

Vice ordförande

Kontaktinformation

Medlem i Lantmännen
Utskott: Revisionsutskottet
Huvudsysselsättning: Lantbrukare