Jan-Erik Hansson

Ledamot sedan 2022

Contact information

Andra uppdrag i Lantmännen: Revisionsutskottet
Huvudsysselsättning: Lantbrukare
Produktion: Mjölk, kött, skog, växtodling och entreprenad