Gunilla Aschan

Ledamot sedan 2015

Kontaktinformation

Medlem i Lantmännen
Utskott: Revisionsutskottet
Huvudsysselsättning: Lantbrukare
Styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Landshypotek Bank AB, Fyrklövern ekonomi och juridik AB.