Download

Gunilla Aschan

Ledamot sedan 2015

Medlem i Lantmännen
Andra uppdrag i Lantmännen: Revisionsutskottet
Huvudsysselsättning: Sverigeansvarig Jord & Skog
Produktion: Skog, växtodling, nötkött

Mer information