Download

Per Arfvidsson

Vice vd, Varuflöde, Näringspolitik, IT, Hållbar utveckling samt FoU

Anställd: 2011
Utbildning: Civilingenjör Maskin, Industriell org. &
Logistik, Chalmers Tekniska Högskola.
Styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Foodhills AB,
Sweden Food Arenas och för Lunds Universitet.

Mer information