Per Arfvidsson

Executive Vice President | Lantmännen Group

Kontaktinformation

Anställd: 2011
Ansvarsområden: Chef IT, digital utveckling, näringspolitik, hållbar utveckling samt R&D.
Utbildning: Civilingenjör Maskin, Industriell org. & Logistik, Chalmers Tekniska Högskola.
Styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Foodhills AB,
Sweden Food Arenas och för Lunds Universitet.