Magnus Kagevik

Group President & CEO | Acting Executive Vice President Lantmännen Cerealia Business area

Kontaktinformation

Anställd: 2018
Utbildning: Civilingenjör Maskinteknik Linköpings Tekniska Högskola.
Styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Scandbio AB,
PEMA Sweden AB och SPBI Service AB.