Magnus Kagevik

Group President & CEO

Kontaktinformation

Anställd: 2018
Utbildning: Civilingenjör Maskinteknik 
Styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Viking Malt Aktiebolag, HaGe Kiel och team SE.