Lars-Gunnar Edh

Executive Vice President | Lantmännen Energy Sector

Kontaktinformation

Anställd: 2019
Utbildning: Civilingenjör
Styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Drivkraft Sverige AB.