Lars-Gunnar Edh

Executive Vice President | Lantmännen Energy Sector

Contact information

Anställd: 2019
Utbildning: Civilingenjör, Chalmers tekniska högskola, Göteborg.