Hur skapar vi ett hållbart matsystem?

Häromveckan blev jag inbjuden till att tala vid seminariet Fixing Food: How disruption will save the system i London. Konferensen anordnades av Salter Baxter, en engelsk konsultbyrå inom hållbarhet, och samlade en rad olika företag, forskare och intressenter inom livsmedelskedjan. Representanter från World Economic Forum, We Mean Business, Tetra Pak, lokala start-ups inom Food Tech/Agtech, för att nämna några exempel, var på plats för att diskutera vårt framtida matsystem.

Det var väldigt intressant att få delta i ett seminarium i Storbritannien och få djupare insikt om hur frågan kring hållbar livsmedelsförsörjning diskuteras där. Min huvudsakliga reflektion efter dragningarna och panelsamtalet var att synen på jordbrukets möjligheter att bli mer hållbart var betydligt mörkare där än den jag är van vid från den svenska diskussionen. Flera av föredragshållarna såg alternativa sätt att producera mat som vägen framåt, det vill säga snarare satte tilltron till ”disruption” – rubriken för dagens konferens – framför att utveckla och förbättra det befintliga matsystemet.

Som en av huvudtalarna poängterade: inom energi ser vi en hållbar framtid tack vare solceller och vindkraft, inom transport är elektrifieringen en viktig del av lösningen, men jordbruket saknar en konkret färdplan för hur det ska bli mer hållbart.

Det här var något jag reagerade starkt på. Med tanke på att jordbruket är den enda av de tre sektorerna som baserar sig på en förnybar resurs via fotosyntesen är ser jag betydligt mer positivt på jordbruket möjligheter! Men säger också något om behovet av en tydligare bild av lösningarna för en hållbar livsmedelsproduktion globalt, med utgångspunkt i åkermarken.

Lantmännen är ett företag som bedriver mycket av utvecklingen inom framtidens jordbruk där hållbarhet, vad gäller både miljö och åkerns lönsamhet, ligger till grund för allt vi gör. Och det kanske inte är så konstigt att vi i Sverige ser mer positivt på framtiden med tanke på att vårt jordbruk och våra bönder är de absolut främsta i världen. Och vi har enorm potential att bli ännu bättre.

Med växtförädling klarar vi av framtidens utmaningar och kan möta ett förändrat klimat samtidigt som vi ökar matproduktionen. Biologisk utsädesbehandling stärker grödornas motståndskraft och kan öka skördarna, samtidigt som vi minskar behovet av bekämpningsmedel. Agtech bidrar till tekniksprång som optimerar och effektiviserar odlingen med fördelar för klimat och natur, något jag skrivit tidigare om på Hagainitiativets blogg. Detta är saker som vi jobbar med redan idag.

Men vi behöver bli bättre på att berätta om de framsteg som redan gjorts, som i sin tur kan förtydliga vår ambition och färdplan framåt. Disruption är ett viktigt inslag som kan bidra till förbättringar i matsystemet, men för oss handlar det främst om att sikta framåt och utveckla morgondagens hållbara odlingsmetoder uppnå en mer hållbar livsmedelsproduktion med åkermarken som en självklar utgångspunkt.