Holländarna sätter hållbart jordbruk på agendan

Läser en intressant artikel i dagens Land Lantbruk. Holland är ordförandeland i EU från den 1 januari och som ordförandeland avser Holland bland annat driva frågor om hållbart lantbruk och hur lantbrukarna ska få ökade möjligheter att utveckla affärerna med hållbara mervärden.

På agendan står bland annat minskad antibiotikaanvändning i djurhållningen. Minskad antibiotikaanvändning är en central samhällsfråga eftersom det endast i Europa dör flera tusen personer varje år på grund av sjukdomar som antibiotika inte lyckats råda bot på. Det är en skrämmande utveckling som vi tillsammans måste hejda.

Sverige är ett föregångsland inom låg antibiotikaanvändning och kan vara stolta över det arbete som gjorts. Sverige, Norge och Island har Europas lägsta antibiotika-användning per djurenhet.

Men Sverige, Norge och Island är inte direkt giganter i EU-sammanhang och därför är det viktigt att Holland nu beslutat att man vill driva den här frågan under ordförandeperioden och sätta press på stora antiobiotika-länder som Ungern, Cypern, Tyskland och Spanien. Och att det är just Nederländerna som driver frågan är bra eftersom de har erfarenhet från att snabbt lyckas minska användningen. På endast fem år halverade de förbrukningen, även om de fortfarande ligger långt över den svenska användningen.

Men Holland stannar inte där med sitt ordförandeskap. Enligt Land Lantbruk kommer Holland också lyfta frågor som hållbarhet och mervärden. Holland vill bland annat lyfta fram de lantbrukare, eller odlare, som investerar i miljömässig hållbarhet och djurvälfärd. Dessa ska kunna få betalt för dessa mervärden; både via samhället och marknaden. Samtidigt ska man driva frågan om ett uthålligt lantbruk och utsläppen av bland annat kväve och fosfor.

Det är bra frågor som Holland vill lyfta fram och det är frågor som också diskuteras i Sverige. Regeringen avslutar under våren arbetet med livsmedelsstrategin och intresset för mat är fortsatt stort; framförallt de livsmedel som är lokala, hälsosamma och ekologiska.

Ursprung är centralt för många konsumenter. Det är viktigt. Men svensk mat är inte bra bara för att den är svensk; den är bra eftersom svenska bönder är i världsklass när det gäller djurhållning, miljötänk och låg antibiotikaanvändning.

Det är viktigt att konsumenter fortsätter att ställa krav på maten. Men det räcker inte att handla ekologiskt. Segmentet växer visserligen kraftigt, men står inte ens för 10 procent av den totala marknaden. Därför måste konsumenter och offentliga upphandlare göra en djupare granskning av vad man egentligen lägger i korgen i den lokala livsmedelsaffären. Risken är att flera av produkterna inte ens skulle vara tillåtna att producera i Sverige. Att nu även de större lantbruksländerna inom EU fått upp frågan kring hållbart lantbruk är bra och efterlängtat.