Framtidens bonde i Lycksele

Varje år samlas stora delar av våra totalt 25 000 ägare för medlemsträffar i sina respektive distrikt. Samtalen och diskussionerna kretsar kring lantbrukskooperativet strategi och vidareutveckling, och andra viktiga frågor för framtiden.

Jag var med under en av dessa träffars som samlar ägare i de fyra nordligaste distrikten i Lycksele och deltog i ett panelsamtal om ”Framtidens bonde”, tillsammans representanter från andra delar av lantbruks- och livsmedelssverige. Framtidsspaningarna var många.

Förutom den tekniska utvecklingen, som lantbrukare redan idag drar stor fördel av, ska det bli intressant att följa förändringarna i den framtida bondens ”arbetsbeskrivning” när vi går från fossilt till förnybart. Från att tidigare varit främst en livsmedelsleverantör levererar vi idag också råvara till både bioenergi- och biodrivmedelssektorn - två industrier med stor potential att bli ännu större om vi får de rätta politiska förutsättningarna. Och användningsområdena för vår förnybara råvara kommer bara bli fler.

Paneldebatt om framtidens bonde med företrädare för Lantmännen, Växa Sverige, LRF, Nyhlens Hugosons modererad av Miljö och Jordbruksutskottets vice ordförande Kristina Yngwe.
 

Vi ser bland annat utvecklingen av biobaserade material av restströmmar från lantbruket. Havreskal från spannmålsproduktion kan förädlas till hållbara material som används till inredning och möbler. Gluten från vete kan användas till förpackningsmaterial och därmed ersätter den oljebaserade plasten. Detta är två av Lantmännens många pågående forskningsprojekt, och inom några år hoppas vi kunna erbjuda kommersiellt gångbara produkter på marknaden.

Framtidens bonde kommer inte enbart att tillhandahålla fysiska produkter i omställningen till fossilfrihet. Lantbrukaren kommer också att kunna bidra med större samhällsvärden som möter och mildrar klimatförändringarna. Genom olika åtgärder på gården kan svenska lantbrukare erbjuda ekosystemstjänster såsom kolinlagring, för att minska överskottet av koldioxid i atmosfären, och andra initiativ som gynnar den biologiska mångfalden, med avgörande påverkan på naturens välmående. Åkern har en enorm kraft och spelar en nyckelroll i en hållbar framtid.

Vi börjar ana skiftet i bondens yrkesbeskrivning redan idag, där skörden kommer till ännu större nytta än tidigare. Och detta skifte är också nödvändigt för att vi på riktigt ska kunna ställa om till en biobaserad cirkulär ekonomi. Framtidens bonde levererar värde som sträcker sig längre än maten på bordet.