Lantbrukaren Mikaela Trozelli om hållbar odling

Vad fick dig att börja odla enligt Lantmännens nya hållbara odlingsmetod? Vi tyckte att det lät intressant då vi tidigare odlat med specifika krav och program med miljöstyrning. Det var inte så stor skillnad mot tidigare odlingskoncept och det är bra att det finns möjligt att odla på ett mer hållbart sätt.

Hur länga har du odlat med den nya odlingsmetoden? Började 2014 med delar av vår veteodling och har fortsatt i år.

Vad tycker du är bra med Lantmännens hållbara odlingsmetod? Det är ett sätt att visa konsumenterna att vi lantbrukare som inte odlar enligt KRAV ändå kan odla på ett sätt som är positivt för miljön och har ett hållbarhetstänk. Sverige ligger långt framme när det gäller att odla hållbart, men det nya odlingskonceptet visar att det går att odla ännu mer hållbart.

Var det några utmaningar att börja odla enligt den nya odlingsmetoden? Vi vill göra mer för miljön och bli bättre, därför är det nya odlingskonceptet inte någon större utmaning för oss. Den nya odlingsmetoden påverkar inte mängden skörd, så det är minst lika bra sätt att odla som tidigare.

Vilka skillnader har det inneburit för dig som lantbrukare? Nu har vi exempelvis bytt ut vårt gödselmedel, använder N-sensor vid spridning av gödsel och har inrättat lärkrutor. Den nya odlingsmetoden innefattar miljövänlig körning och därför har vi gått en utbildning, ecodriving, för att köra på ett mer sparsamt sätt.

Har du något råd till lantbrukare som funderar på att börja med den nya odlingsmetoden? Det är upp till var och en, men det är en odlingsmetod som går att välja om man tycker att det ger ett mervärde. För oss lantbrukare ger det också mer betalt. Det tycker jag är bra för odlingen har högre kvalitet.

Varför bör konsumenterna välja ett mjöl odlat på ett mer hållbart sätt? Tycker man att hållbar produktion och ett hållbart lantbruk är viktig så är mjölet ett mycket bra val. Det nya hållbara mjölet ger konsumenter möjlighet att göra medvetna val.