Länge leve jorden

Vissa tror att kolonisering av andra planeter är svaret på de utmaningar vi står inför. Vi på Lantmännen är övertygade om att utmaningarna går att möta här och nu, med samarbete och innovationskraft. Vi är ett kooperativ som ägs av svenska bönder. Det betyder att vi återinvesterar vår vinst i jorden – bland annat i forskning och projekt för ett klimatneutralt jordbruk. Så att vi kan leva av jorden för all framtid.
 
Tillsammans tar vi ansvar från jord till bord.