Forskning och samarbete för att utveckla framtidens hållbara växtnäring

Pär-Johan Lööf är R&D manager och leder en grupp som arbetar med Lantmännens koncerngemensamma forskning. Här berättar han om utveckling av växtnäring från recirkulerad kväve ur restprodukter från vattenrening.