Ökad inhemsk produktion för ett stärkt livsmedelsystem

I det här gemensamma blogginlägget diskuterar Lantmännens näringspolitiska chef Alarik Sandrup, och strategichef Patrik Myrelid, världsläget och de utmaningar och förändringar som svensk livsmedelsproduktion står inför.