Lantmännens Forskningsstiftelse – avgörande bidrag till Framtidens jordbruk

Stiftelsen delar ut upp till 25 miljoner kronor årligen, och Lantmännen som företag  satsar 250 miljoner kronor på forskning och utveckling varje år, skriver Forskningsschef Helena Fredriksson.