Halverad klimatpåverkan vart tionde år

Lantmännens hållbarhetschef Claes Johansson skriver om hur jordbruket kan nå målen om att hålla global uppvärmning under 1,5 grader.