FRAMTIDENS
JORDBRUK

Vägen mot ett klimatneutralt jordbruk 2050

 Lantmännen har en tydlig plan för att möta jordbrukets utmaningar - en plan vi kallar Framtidens Jordbruk. Vi kan öka skördarna och nå klimatneutralitet till 2050. För att utveckla Framtidens Jordbruk och klara målen i Parisavtalet jobbar Lantmännen inom fyra områden - kunskap, bevis, erbjudande och samverkan. 

 Lantmännen har en tydlig plan för att möta jordbrukets utmaningar - en plan vi kallar Framtidens Jordbruk. Vi kan öka skördarna och nå klimatneutralitet till 2050. För att utveckla Framtidens Jordbruk och klara målen i Parisavtalet jobbar Lantmännen inom fyra områden - kunskap, bevis, erbjudande och samverkan. 

Skördeåret 2022

12 %

Tack vare precisionsodling och optimal management låg skörden för höstvete på Bjertorp cirka 12 procent över genomsnittet för gårdarna i jämförbar region under de senaste 15 åren.

13 488 ton

Odlingsprogrammet Klimat & Natur har sparat 13 488 ton CO2 under 2022, vilket motsvarar 6131 varv runt jorden med flyg.

2025

Till 2025 ska all finsk råg som används i Lantmännens bagerier i Finland odlas i enlighet med Klimat & Natur – Lantmännens program för Framtidens Jordbruk.

Framtidens Jordbruk - en blogg

Här bloggar vi om vår resa mot Framtidens Jordbruk, hur vi ska öka skördarna, gynna den biologiska mångfalden och nå klimatneutralitet senast 2050. 

Framtidens Jordbruk – Nyhetsbrev

Framtidens Jordbruk är Lantmännens vision och strategi för ett hållbart och lönsamt svenskt jordbruk med sikte på klimatneutralitet år 2050. Följ vår resa & ta del av senaste nytt genom att anmäla dig till vårt nyhetsbrev!