Årets program uppdelat i fem utmaningar. Vi har nu stängt intaget av idéer kring utmaningarna, är du intresserad att delta i någon aktivitet mejla någon i Växthus-teamet. Kontaktuppgifter står längst ner på denna sida!

Utmaning #1: Ge nytt liv till produkter som inte går att sälja i våra vanliga kanaler

Hur skulle vi kunna rädda produkter med för kort bäst före tid kvar eller avvikelser i sina egenskaper?

Tanken med produkterna från våra bagerier är så klart god, men det kan tyvärr bli att de inte kan säljas i våra vanliga kanaler. Det finns olika skäl till det, som optimistiska försäljningsprognoser eller begränsande bäst före-datum. Eller produkterna kan vara i utmärkt skick men inte möta givna specifikationer vad gäller till exempel storlek eller färg. Dessa varor ligger förpackade, frysta och lagrade hos Lantmännen och bara väntar på en andra chans.

Har du idéer på nya kommersiella framgångar för dem? Eller arbetar du kanske med supply chain-processer och vet hur de skulle kunna minska i antal? Då hoppas vi att du hör av dig! Vi välkomnar idéer från alla håll.Utmaning #2: Boosta cirkuläritet i bagerier

Hur kan vi förvandla sidoströmmar och spill till värdefulla ingredienser? Och kan vi hitta nya sätt att minimera dessa sidoströmmar?

Storlek, form, färg eller topping kan göra att gräddade produkter sorteras bort i våra bagerier. Naturliga sidoflöden och spill uppstår genom hela bakningsprocessen. Det gäller även när man gör en deg. Dessa bortsållade produkter – bestående av kolhydrater, protein, fetter och fibrer – finns i alla våra bagerier, i alla länder. De skulle kunna fungera väl som ingredienser på en ny plats i livsmedelsvärdekedjan.

Får du idéer på hur man kan uppgradera dessa sidoströmmar, eller minimera dem och produktionsspillet? Kanske är du en produktionslinjeoperatör, en kvalitetsexpert eller har en start up och ett unikt perspektiv. Vem du än är tar vi gärna emot dina inspel!

 

 

Utmaning #3: Öka värdet på avrens från spannmålsmottagningar

Hur kan vi utveckla nya sätt att ta vara på och uppgradera avrens från spannmålsmottagningar?

Under skördetid ställs höga krav på hanteringen av avrens. Tiden är kort och arbetet blir intensivt då inkommande volymer är stora. Då är det extra viktigt att arbetet flyter på och för att undvika stopp i intaget måste restprodukter sorteras ut och samlas in direkt. Från ogräsfrön, halmbitar och små kärnor till krossade kärnor och små stenar – allt rengörs och sorteras bort från säden vid mottagningarna. Ofta eldas detta avrens upp.

Har du idéer om hur man i stället för att förstöra avrens kan öka dess värde? Lantmännen har ett 30-tal intag över hela Sverige som är utrustade med rensmaskiner och redo för dina briljanta inspel. Kanske är du en avfallshanteringsexpert eller har en banbrytande start up med unik infallsvinkel? Alla förslag är välkomna!

 

 

Utmaning #4: Driva cirkuläritet i den framtida ärtfabriken

Hur kan vi utnyttja sidoströmmarna från vårt framtida ärtfabrik?

Möt våra tre primära sidoströmmar i den framtida ärtfabriken som behöver nya innovativa applikationer och produkter. Vad kan man skapa av dessa?

1) en ärtstärkelseström bestående av ett högt innehåll av amylos 2) en ärtcellväggfiberström bestående av kostfibrer såsom cellulosa, hemicellulosa, pektin och sist men inte minst 3) ärtskalfiberström bestående av stora mängder kostfibrer, huvudsakligen olösliga fibrer.

Jobbar du kanske med en start up eller med forskning kopplad till valorisering? Har du egna infallsvinklar på att extrahera komponenter med högt värde? Eller har du kanske idéer om hur man anpassar ingrediensfunktioner inom nya och befintliga områden? Vi välkomnar alla förslag!

 

 

Utmaning #5: Alla andra idéer om cirkularitet i spannmålsvärdekedjan!

De tidigare listade utmaningarna är på intet sätt allomfattande. Det finns så klart många, många, många fler möjligheter för ökad cirkuläritet och minskat matsvinn. Därför har vi även en femte utmaning som omfattar hela Lantmännens spannmålsvärdekedja – och längre än så.

Är det något du saknar i de övriga fyra utmaningarna? Ser du kanske holistiskt på värdekedjan, eller är du kanske en leverantör eller en kund? I så fall är detta din utmaning.