Växthuset är ett bevis på Lantmännens engagemang för hållbarhet

Snart har det avslutats, Växthusets program Circular Futures – med målet att samla in interna och externa idéer för hur sidoströmmar inom Lantmännens verksamhet bäst tillvaratas. 

Circular Futures kan vara det mest framgångsrika av Växthusets samtliga program hittills, enligt programansvariga Nina Tuomikangas: ”Ja, bland annat för att det är första gången som hela fyra olika affärsområden slutit upp bakom programmet. Och alla de sex idéer som nådde Hackaton och Accelerator gick vidare till nästa fas! Det har varit superhärligt att arbeta med dessa team, som haft såväl driv som expertis, och med drakar som levererade värdefulla insikter och beslut.”

Varför tror du att detta program har lyckats så väl?
”Kanske för att ämnet träffade rätt? Det engagerar!” 

Nina Tuomikangas, Lantmännen Group R&D Innovation

Nina Tuomikangas, Lantmännen Group R&D Innovation

En av årets drakar är Anne Mette Løj, Global Marketing Director på Lantmännen Unibake. När hon jämför sin roll som drake i Växthuset nu med tidigare år anser hon att årets idéer har högre affärsrelevans: ”Jag tycker att vi har mognat i hur vi arbetar med projekten. Vi är skarpare och mer professionella i vårt sätt att identifiera och utvärdera riktiga affärsmöjligheter. Jag är så imponerad över hur genomarbetade årets förslag var!”

Anne Mette Løj, Lantmännen Unibake Marketing

Anne Mette Løj, Lantmännen Unibake Marketing

Även Lantmännens näringspolitiske chef Alarik Sandrup deltog som drake.

Han applåderar programmets tema, viljan att få ut mervärde av restprodukter. Även om ambitionen inte är ny för Lantmännen menar han att det alltid går att bli bättre:

”Det finns alltid sätt att följa med i förändringar och förbättra. Och står man still blir man frånåkt! Lantmännen har dessutom unika möjligheter tack vare vårt upplägg och vår långsiktighet. Vi kan tänka strategiskt decennier framåt snarare än till nästa kvartalsrapport – och vi har kontroll över hela kedjan.” För att Lantmännen ska kunna ta fram hållbara förslag och ligga i framkant säger han att arbetet måste vara konkret; ”Det går inte att analysera ett förslag förrän det har knådats på en ganska operativ nivå. Nu har vi gjort just det – nu har vi knådat viktiga frågor och tagit rejäla kliv i vår kunskapsuppbyggnad!”

Alarik har engagerat sig i ett team vars idé kopplar till jordbrukets klimatpåverkan, något som ligger mycket rätt i tiden. ”Hur vi ska hantera jordbrukets hållbarhet är en topp fem-fråga för jordbruket. EU har inlett en process för att ta fram mål för jordbruket till 2040. Det är inte ett skott i luften utan begynnelsen av en stor process. Och när Lantmännen ställs inför diskussioner i vårt påverkansarbete är det inte framgång att säga nej, utan vi behöver lyfta fram alternativ. Så brukar vi jobba.”

Alarik Sandrup, Lantmännen Group Public and Regulatory Affairs

Alarik Sandrup, Lantmännen Group Public and Regulatory Affairs

När Anne Mette Løj sammanfattar arbetet i Växthuset ser hon ett stort värde i engagemanget som sådant: ”Jag tycker att temat Circular Futures är ett enormt bevis på vårt engagemang för vår hållbarhetsresa. Att vi visar att vi behöver agera och att vi är dedikerade är avgörande.”  Ämnet är högt på Lantmännens agenda och verksamheten har dessutom hittat sätt att arbeta med det tillsammans inom flera affärsområden! ”Temat Circular Futures har också öppnat våra ögon för vad som sker externt. Växthuset har exponerat oss för sådant som vi inte skulle ha fått inblick i annars. Det i sig gör programmet mycket värdefullt”, säger Anne Mette.  

Precis som tidigare år har Växthuset varit värdefullt som arena för medarbetarnas goda idéer. Mikael Åstrand, Director R&D and Innovation på Lantmännen R&D, har sett hur programmet tagit vara på inspel från kolleger. Inte minst tack vare att deltagarna i teamen sammanförs över verksamhetsgränser och med olika förkunskaper, menar han:

”Dels kommer det upp tankar kring hur man kan vara mer cirkulär – idéer som vi tar vidare. Dels blir det roligare att jobba på en arbetsplats som är intresserad av mina idéer och vad jag tycker!” 

Mikael Åstrand, Lantmännen Group R&D Innovation

Mikael Åstrand, Lantmännen Group R&D Innovation

Anne Mette konstaterar att Växthusets arbetssätt ställer krav: ”Växthuset lyfter oss från vårt dagliga arbete och ger oss en möjlighet att fokusera energi och resurser i ett unikt sätt att samarbeta. Om det vore lätt skulle vi redan arbeta så. Det lyfter oss och kopplar ihop olika funktioner.” 

Men vilja finns att sprida arbetssättet. Nina Tuomikangas och Mikael Åstrand kan berätta hur det ska introduceras utanför Växthuset: ”Vi ska sprida arbetssättet både inom Lantmännen och i hur vi arbetar med partners. Skala ner arbetet till mindre grupper som jobbar med mindre utmaningar. Detta som en del i att få vår verksamhet mer innovativ. 

Ett av R&D:s uppdrag är att jobba för att göra Lantmännen ännu mer innovativt. En steg blir att sprida verktyg från Växthuset till de som efterfrågar det. ”

”Det blir en tjänst att boka in och vi kommer även ha ett block i Lantmännens ledarskapsprogram”, berättar Mikael. ”Vi kan inte bestämma att våra kolleger ska använda arbetssättet utan det måste finnas ett intresse. Och jag tror att om detta steg bidrar till att alla blir mer innovativa så kommer den kraft som frigörs att snart överskugga det arbete vi gör i Växthuset!”

I Circular Futures-programmet gjorde vi många nya Växthus-rekord – vi fick in 170 idéer från 12 länder och sammanlagt deltog över 250 personer i de olika aktiviteterna under året: Lanseringsevenemang, digitala och fysiska innovationsdagar, demodagar för start-ups i höst och Hackaton och Accelerator för de utvalda idéerna nu på våren. Det ska bli spännande att följa hur idéerna kommer att växa fram i framtiden och vad som kommer att bli av dem!

Tack alla för den fantastiska Circular Futures-resan tillsammans – särskilt tack till de fina Hackaton- och Accelerator-teamen! 

Äio teamet Anni Talts (Unibake), Evelyn Lumi (Äio), Solja Pietiäinen (Lantmännen Group R&D), Luisa Nora (Äio) och Maija Kauppi (Unibake). Aino Kiiskinen (Unibake) saknas från bilden.

Äio teamet Anni Talts (Unibake), Evelyn Lumi (Äio), Solja Pietiäinen (Lantmännen Group R&D), Luisa Nora (Äio) och Maija Kauppi (Unibake). Aino Kiiskinen (Unibake) saknas från bilden.

SEaB teamet Maria Nelving (Unibake), Sandra Sassow (SEaB), Carlo Rampini (Unibake) och Aino Kiiskinen (Unibake). Richard Stowey från Unibake saknas från bilden.

SEaB teamet Maria Nelving (Unibake), Sandra Sassow (SEaB), Carlo Rampini (Unibake) och Aino Kiiskinen (Unibake). Richard Stowey från Unibake saknas från bilden.

Volare teamet Sofia Siljama (Cerealia), Tuure Parviainen (Volare), Jarna Hyvönen (Volare), Tapio Lahti (Lantmännen Agro) och Kirsi Vesterinen (Cerealia). Kerstin Sigfridson (Lantmännen Group R&D) saknas från bilden

Volare teamet Sofia Siljama (Cerealia), Tuure Parviainen (Volare), Jarna Hyvönen (Volare), Tapio Lahti (Lantmännen Agro) och Kirsi Vesterinen (Cerealia). Kerstin Sigfridson (Lantmännen Group R&D) saknas från bilden

Tebrito teamet Göran Larsson (Agriculture), Anders Lindgren (Lantmännen Group R&D), Kerstin Sigfridsson (Lantmännen Group R&D) och Nils Österström (Tebrito). Jakob Söderström (Lantmännen Group R&D) var mentor till teamet

Tebrito teamet Göran Larsson (Agriculture), Anders Lindgren (Lantmännen Group R&D), Kerstin Sigfridsson (Lantmännen Group R&D) och Nils Österström (Tebrito). Jakob Söderström (Lantmännen Group R&D) var mentor till teamet

“Upcycled Bread” teamet: Diane Burgess (Unibake), Rune Møller (Unibake), Sophia Wassén (Lantmännen Group R&D), Carlo Rampini (Unibake) och Milena Siemiatkowska (Unibake)

“Upcycled Bread” teamet: Diane Burgess (Unibake), Rune Møller (Unibake), Sophia Wassén (Lantmännen Group R&D), Carlo Rampini (Unibake) och Milena Siemiatkowska (Unibake)

“Project Black” Team som arbetade i Växthuset med en lösning för avrens in spannmålsintag inom Lantbruk: Ola Rickardsson, Jakob Nygårds och Anders Lindgren.

“Project Black” Team som arbetade i Växthuset med en lösning för avrens in spannmålsintag inom Lantbruk: Ola Rickardsson, Jakob Nygårds och Anders Lindgren.