Utforska affärsmöjligheter i Växthuset

Under tre dagar har två idéer på nya sätt att ta hand om sidoströmmar inom Lantmännen knådats i Växthusets accelerator. Nästa steg blir Draknästet.

Två Lantmännen-team har arbetat intensivt under tre dagar i Växthusets Accelerator i Triton. Programmets tema är ”Circular Futures” och har som mål att höja värdet på och hitta hållbar avsättning för olika sidoströmmar.

Utmaningen för just dessa två idéer har framför allt varit att utforska hur starka affärsidéerna faktiskt är. Nina Tuomikangas gör sitt fjärde år som programansvarig för Växthuset och vet att kraven är höga för att förslagen ska bli genomförda: ”Ja, det finns många fina idéer som inte blir av eftersom de inte flyger affärsmässigt.” För att öka chansen att ta fram reella möjligheter har Nina och hennes kolleger lagt upp årets Växthus lite annorlunda mot tidigare. Redan från start fokuserade de på lösningar med möjlighet till stort affärsvärde.

Enligt Nina är de båda idéerna i årets Accelerator såväl innovativa som ambitiösa och har stor potential att kunna hjälpa Lantmännen att tackla utmaningarna med sidoströmmar. Det ena teamet, ”Upcycled Bread” har tittat närmare på bageriernas sidoströmmar av bröd medan det andra teamet ”Project Black” vill höja värdet på avrens i spannmålsmottagning kring spannmål.

“Upcycled Bread” projektgrupp som arbetar med en lösning för Unibake bageri sidoströmmar: Diane Burgess, Rune Møller, Sophia Wassén and Carlo Rampini and Milena Siemiatkowska.

“Upcycled Bread” projektgrupp som arbetar med en lösning för Unibake bageri sidoströmmar: Diane Burgess, Rune Møller, Sophia Wassén and Carlo Rampini and Milena Siemiatkowska.

”Jag känner mig optimistisk! Vår idé att hantera bagerisvinn är mycket innovativ och flexibel. Det kan verkligen bidra till att hålla värdefulla näringsämnen kvar i värdekedjan för livsmedel. Men det är inte riktigt klart än", säger Carlo Rampini från Unibake.

Kollegan Rune Møller och han började bolla idén redan för 2-3 år sedan. De har genomfört mindre pilottester och sedan ett år har arbetet växlat upp till en intensiv nivå.

”Ja, och att ha en idé är en sak. Att sedan ta fram en potentiell affärsidé är en helt annan. Det är överraskande komplext att förvandla en idé till en produkt!” säger Rune.

”Det mest överraskande för mig har varit kostnaden. Jag underdrev verkligen behovet av investeringar – och det trots mina många år i jobbet”, konstaterar Carlo. Ja, det skulle krävas en stor investeringskostnad för att få genomslag på hållbarheten. Det jag funderar över är om det alltid ska vara företag som står för hela kostnader i dessa investeringar?” säger Sophia Wassén från Lantmännen Group R&D.

”Och jag kunde inte ana hur många olika saker man måste ta med i beräkningen. Allt måste verkligen beaktas! Därför är det viktigt med olika kunskap och bakgrund i teamet”, säger Milena Siemiatkowska från Unibake. Det har varit det bästa med det här upplägget, att ha så varierad kunskap samlad. Vi har kunnat bolla med varandra och tillsammans har vi kontakter inom alla möjliga olika områden. Synergin är fantastisk”, säger Unibakes Diane Burgess.

“Project Black” Team som arbetar med en lösning för avrens in spannmålsintag inom Lantbruk: Ola Rickardsson, Jakob Nygårds and Anders Lindgren.

“Project Black” Team som arbetar med en lösning för avrens in spannmålsintag inom Lantbruk: Ola Rickardsson, Jakob Nygårds and Anders Lindgren.

Det andra teamet ”Project Black” idé ska öka värdet på avrens i spannmålshanteringen. Lösningen är så lovande att den inte får kommuniceras än. ”Ja, och den skulle i princip kunna omfatta hela världen så vi har fått arbeta med att paketera idén till en konkret pitch”, säger Anders Lindgren från Lantmännen Group R&D. ”Ingen skulle kunna genomföra detta så bra som Lantmännen”, säger idéns upphovsmakare Ola Rickardsson från Gyllebo Gödning. Han ler stort och tillägger: ”Det är förvånande att ingen redan gjort detta!” Det är tydligt att de tror på sin innovation och gärna skulle berätta allt om den – men de är ännu mer angelägna att den faktiskt blir av.

”Magkänslan är att den kräver ett stort åtagande, men jag hoppas att drakarna ser att det finns en affär här och att vi som organisation ställer oss bakom utvecklingen”, säger Ola.

”Det här skulle kunna vara en viktig del av vår resa i att bli ett ännu mer hållbart företag. Det sker ju mycket innovation kring restprodukter inom andra områden – det vore angeläget att ta fram en lösning även inom lantbruk”, säger Jakob Nygårds från Unibake.

”Det har i alla fall varit väldigt intressant att få ta en intressant idé och sitta och mangla den i dagar”, konstaterar Ola.  Han avbryts av Nina Tuomikangas som kommer in i rummet: ”Superimponerande pitch deck!” utbrister hon när hon får se presentationen.

Växthuset närmar sig slutfasen för denna gång. När de båda förslagen från Acceleratorn har presenterats för Draknästet är det dags att sammanfatta programmet – och börja planera nästa tema. ”Helt säkert kommer vi att ha förbättringsidéer även i år, för vi förbättrar ständigt upplägget. Men nu har vi faktiskt lyckats knäcka några utmaningar som vi burit på länge”, säger Nina. Hennes förhoppning är att Växthusets uppdaterade arbetssätt ska komma till användning även ute i koncernen. ” Ja, vi vill gärna jobba på olika sätt tillsammans med Lantmännens affärer. Kanske hålla workshops kring specifika utmaningar, kanske dela med oss av templates och enkla instruktioner för alla som vill testa processen i sitt team. Vi har uppfattat behovet och nu vill vi hitta bra sätt att svara på det.”

Team Innovation, som Nina tillhör, har redan fått propåer om att stötta ett par projekt.

”Ja, efter vår Hackaton för externa idéer har flera deltagare tagit fram frågeställningar som de vill testa vårt arbetssätt på. Min dröm är att fler kan ta till sig det och att vi når vår vision att bli det mest innovativa företaget in vår bransch.”

Tack projektteamen, och lycka till i Draknästet!

Milena

2

3

Diplomas

Project Black

Project Bread