”Målet är att bidra till ett fossilfritt samhälle”

Vägen till att bli forskare var inte självklar, men Anette Larsson, idag professor vid Chalmers, har alltid drivits av kunskap och lusten att lära ut. Med flera samarbeten med Lantmännens Forskningsstiftelse bakom sig har hon just nu fullt upp i rollen som föreståndare för det femåriga FibRe-projektet, med visionen att möjliggöra övergången från fossilbaserad till biobaserad plast. 

 

Anette Larsson, professor i Farmaceutisk teknologi vid Chalmers, är uppväxt på en bondgård utanför Fjugesta. Hennes första kontakt med Lantmännen var när hon fick följa med sin mamma till ”Centralföreningen”. Som äldst i syskonskaran var hon van att hjälpa till på gården, bland annat med att köra traktor.

­–Jag fick tidigt ett teknikintresse och läste teknisk gymnasieinriktning och sedan fortsatte på det spåret, säger Anette Larsson. 

Vägen från traktor och teknikintresse till att bli forskare var inte självklar, men efter en civilingenjörsexamen vid Chalmers i Göteborg, och ett stipendium var det åt det hållet karriärvalet barkade.

–Jag har alltid velat lära mig mer om saker, och kombinationen att lära mig och undervisa var bra för mig, för jag tycker om att sprida kunskap. Dessutom är jag nyfiken och kunskapsdriven, därför får jag ut mycket av att forska, säger hon.

Anette Larssons forskarresa började med att titta på olika tekniker för att studera DNA-molekyler, därefter tillbringade hon sex år på ett stort läkemedelsföretag som läkemedelsutvecklare, innan hon återvände till akademin.

- Inom läkemedelsindustrin använde man mycket cellulosaderivat för att styra frisättning av läkemedel. Ett exempel som kan förklara vad det handlar om när man i en huvudvärkstablett vill ha snabb frisättning för att snabbt lindra en huvudvärk, men att man exempelvis i en hjärtmedicin kan tänkas vilja ha en långsam och konstant frisättning. 

- När jag gick tillbaka till akademin fortsatte jag med den forskningen, bland annat i ”Smart Foam”, ett projekt där bland annat Lantmännen var med. Projektet gick ut på att utveckla biobaserade skummaterial från exempelvis kornskal. Då hade jag nytta av den företagsnära forskning som jag hade lärt mig under min tid i läkemedelsindustrin.

Varför återvände du till akademin?
–Jag ville forska på frågor som jag själv hade tydligare inflytande över, och även undervisa studenter. 

Vilket är målet med din forskning, vad har du drivits av?
–Målet är att kunna bidra med att bygga upp kunskap så att samhället blir mer fossilfritt, och jag drivs av att undervisa, och att handleda doktorander och studenter.

Lantmännen och Lantmännens Forskningsstiftelse finansierar årligen projekt vid olika universitet och högskolor. Ett av många projekt som stöttas just nu är det femåriga forskarkonsortiet FibRe, vars vision är att ”möjliggöra övergången från fossilbaserade till biobaserade termoplaster som produceras på ett hållbart och cirkulärt sätt”, där Anette Larsson är föreståndare. Hennes uppgift är att styra och leda projektet där bland annat 15 doktorander och post-docs skall jobba tillsammans mot samma mål.

 

Vad är mest spännande med just detta projekt?
–Det är ett viktigt och utmanande projekt. Den största utmaningen är att det är svårt att lyckas göra termoplaster som baseras på fiberstrukturer. En konkret svårighet är att det spänner över så många olika forskningsdiscipliner, och att man måste förstå hur materialen fungerar på milimeter-skala ner till nanometer-skala.


Lantmännen är en av 20 samarbetsparter, hur ser ert samarbete ut?
–Lantmännen sitter med i styrelsen och beredningsgruppen som vetenskapligt bedömer ansökningarna som kommer in, de kommer med vetenskaplig input som hjälper doktoranderna och forskarna att komma vidare, och bidrar även med finansiella resurser.

Vad har de mer bidragit med?
 
–I projektet arbetar man med olika råvaror, både från skogs- och jordbruket. Lantmännen kommer med kunskap om jordbrukets råvaror, vilket har jättestor betydelse, annars skulle vi inte komma framåt. Det finns en vits med att jobba gränsöverskridande mellan akademin och industrin, här har vi enats om ett mål och en vision, och får med olika perspektiv och erfarenheter.

Du har samarbetet med Lantmännen i många projekt, varför är de en bra partner?
– Lantmännen är alltid tydliga med vad de vill åstadkomma, vilket gör det lättare att vara föreståndare för ett projekt. De har också många effektiva och duktiga medarbetare, vilket gör det lätt att jobba med dem. De är dessutom jätteengagerade och vill att det ska gå bra för projekten.

Vad har du för tips till andra forskare som är nyfikna på att samarbeta med Lantmännen?
–Kontakta dem! Lantmännens Forskningsstiftelse kommer alltid att fråga sig ”what’s in it for us”, det vill säga hur kan detta skapa ökat värde av åkermarken eller på andra sätt bidra till nytta på gård eller inom något affärsområde. Det är värt att ha i åtanke, men är å andra sidan inte så begränsande då Lantmännens verksamhet täcker in så väldigt mycket!

- - - 

Om FibRe
FibRe är ett forskningsprojekt med Chalmers och KTH, + ytterligare 20 parter som representerar hela värdekedjan från råvaruleverantörer, kemisk industri, konverterare, slutanvändare till återvinningsindustrierna. Projektperioden är mellan 2020 och 2024. Visionen är att möjliggöra övergången från fossil- till biobaserade termoplaster som produceras på ett hållbart och cirkulärt sätt. Kompetens och kunskap som byggs upp i projektet kommer att leda till att utsläpp av växthusgaser minskar.

- - - 

Frågor om Lantmännens roll i detta forskingssamarbete?
Kontakta Annelie Moldin, R&D Manager Livsmedel samt Bioenergi & gröna material annelie.moldin@lantmannen.com