Med nyfikenhet som drivkraft mot framtidens växtförädling

Genom Lantmännens forskningsstiftelse byggs långsiktiga projekt, och relationer. Aakash Chawade, forskare vid SLU, har samarbetat med Lantmännen i snart 15 år. I intervjun med honom får du en inblick i hans spännande forskning, hans reflektioner kring det långsiktiga perspektivet och hans bästa tips för ett lyckat samarbete. 

Aakash Chawade, forskare vid SLU Alnarp.

I snart 15 år har Aakash Chawade, forskare vid SLU Alnarp, samarbetat med Lantmännen och Lantmännens forskningsstiftelse i olika projekt inom växtförädling. Samarbetet började redan under hans doktorandtid på Göteborgs Universitet, där han gjorde en studie på vinterhärdighet i havre, och har pågått framgångsrikt sedan dess.

Här med kollegor i fält.

”Det bästa med att samarbeta med Lantmännen är deras erfarenhet och att de är aktivt inblandade i projekten. Det gör deras input och feedback mycket värdefull i arbetet. De är inte heller rädda för att ta risker, om de kan se vilken långsiktig nytta forskningen kan skapa”, säger Aakash Chawade.

”Det bästa med att samarbeta med Lantmännen är deras erfarenhet och att de är aktivt inblandade i projekten. Det gör deras input och feedback mycket värdefull i arbetet"

Aakash Chawade är född och uppvuxen i Hyderabad i södra Indien, men intresset för genetik tog honom 2003 till Sverige för att genomföra sin mastersutbildning i bioinformatik. 2011 tog han sin doktorsexamen i biologi och är sedan 2015 forskare på SLU Alnarp. Ända sedan doktorandtiden har Lantmännen varit en viktig samarbetspartner, och tillsammans har de arbetat i över ett dussin projekt, vissa finansierade av Lantmännens forskningsstiftelse, andra i större program där Lantmännen varit en av aktörerna.

Studierna i bioinformatik handlade om att förstå hur en hel organism med hundratals gener responderar till en miljö under tillväxten. Därefter ville han bara veta mer.

När man har läst så mycket blir man ännu mer nyfiken på vad som händer till exempel om miljön förändras. Så det var min nyfikenhet ledde fram till att jag blev forskare, säger Aakash Chawade.

 

Hur skulle du närmare beskriva ditt forskningsområde inom växtförädling?

–Jag forskar på utveckling av metoder för att snabba på växtförädlingen för olika grödor. Vi utvecklar till exempel metoder som skapar bättre resistens mot sjukdomar, och metoder för att på ett snabbare sätt gradera och identifiera plantor.

 I hans forskning har tillgång till Lantmännens anläggningar och kunskap varit värdefull.

 

Vad är mest spännande med ditt arbete?

–Våra samarbeten med förädlingsföretag och rådgivare är det som leder till bättre förståelse för det vi gör, och som hjälper oss att identifiera nya utmaningar. En annan sak är möjligheten att utbilda och träna yngre som vill komma in i ämnet för att nå sina mål i min grupp på SLU.

Med forskarkollegor, mitt i forskningen.

Vad forskar du på just nu?

–Jag håller på med flera olika projekt, ett handlar om resistensförädling i vete för att minska behovet av bekämpningsmedel. Det gör jag i samarbete med Lantmännen. Vi har tagit steget från forskning till tillämpning, och har redan kommit i gång med etablering i Lantmännens växthus, det är ett stort steg för projektet.

Etablering av försök i Lantmännens växthus har varit ett stort steg.

Du har samarbetat med Lantmännen och forskningsstiftelsen i nästan 15 år i olika projekt, hur kommer det sig att det har blivit så mycket?

–Forskningssamarbeten kan ofta vara högriskprojekt, det vill säga man vet inte om det kommer att leda till någonting. Trots det behövs en långsiktig strategi, en vision för framtiden, och ett stort tålamod innan man vet om forskningen har gett någonting. Lantmännen har en utmärkt kombination av dessa delar.

 

Vad mer bidrar de med konkret?

De är aktivt inblandade i projekten, man får mycket input och feedback. Stiftelsen har stor erfarenhet av att stötta många olika typer av projekt så de har en samlad kompetens och erfarenhet av vad som funkar och inte, vilket är viktigt för hur man ska gå vidare. Sedan är de generösa med tillgång till resurser i labbet för att forskarna ska kunna testa sina idéer.

 

Vad är roligast med att vara forskare?

–Att ha möjligheten att fortsätta vara nyfiken på nya saker och att få testa och studera sina idéer hela tiden, den friheten är det roligaste.

Har du något tips till forskare som funderar på att samarbeta med Lantmännens forskningsstiftelse?

– Ett viktigt tips är att som forskare vara öppen för idéer och ha en långsiktig, regelbunden dialog med Lantmännen för att tillsammans identifiera utmaningar och lösningar - genom gott samarbete är möjligheterna stora att skapa nya genombrott och verklig nytta tillsammans!

...

Frågor om detta samarbete?
Kontakta gärna Pär-Johan Lööf, Research Manager Lantbruk och Maskin, Lantmännen Group R&D, par-johan.loof@lantmannen.com