Inom livsmedelsområdet följer Lantmännens forskningsstiftelse flera större forskningssatsningar inom området gröna proteiner. SLU Grogrund och PAN Sweden i Sverige och GreenPlantFood i Norge är centrala plattformar för utveckling av kunskap inom växtförädling, odling och processning av råvaror och sidoströmmar.