Hur fullkorn av råg, vete, havre och korn påverkar vår hälsa har studerats i flera projekt som finansierats av Lantmännens Forskningsstiftelse. Ett exempel är NORDIET, som visade att hälsosam nordisk kost, med ett stort inslag av fullkorn, har likheter med medelhavskosten, med gynnsamma effekter på såväl hjärt-kärlhälsa som vikt. Fullkorn har även inkluderats i diabeteskost med positivt resultat. Forskarna är eniga om att förbättrad hälsa kan förklaras av fullkornets höga andel kostfiber och innehållet av bioaktiva komponenter. En viktig pusselbit för förståelsen av »fullkornseffekten« är ett nyligen genomfört projekt där finska forskare studerat fullkorn med hjälp av explorativ metabolomik. De har identifierat 285 ämnen som tillhör 13 olika klasser av bioaktiva komponenter, med känd eller antagen hälsoeffekt.

Fullkorn är en nyckelkomponent i en hållbar och hälsosam kost.

Men fullkornprodukter faller inte alla i smaken. Därför har flera stiftelseprojekt studerat hur fullkorn kan få en bättre smakprofil, till exempel har fermentering och behandling med olika mikroorganismer resulterat i en mildare smak hos råg. Mältning av spannmål har även visat att nivåerna av olika bioaktiva komponenter ökar. Fullkorn är även en nyckelkomponent i en hållbar och hälsosam kost och med relativt låg klimatpåverkan och hög näringstäthet är det en given spelare i vår framtida livsmedelskonsumtion. Health Grain Forum och Whole Grain Initative är två globala nätverk där akademi och industri gemensamt arbetar för att harmonisera begreppet fullkorn. De har tagit fram en global definition av fullkorn och etablerat den internationella fullkornsdagen, den 19 november. Men det finns fortfarande mycket att lära om fullkornets effekter på hälsan. Till hösten kommer forskare vid Köpenhamns universitet att studera hur konsumtion av fullkorn tidigt i livet kan påverka utvecklingen av livsstilssjukdomar. Sådan kunskap blir ovärderlig att ta del av för att ytterligare förstå fullkorns hälsoeffekter.

Text: Lovisa Martin Marais, Lantmännen R&D