Lantmännens Forskningsstiftelses senaste utlysning resulterade i utdelning av 28 miljoner kronor till innovativa projekt inom tre huvudområden: lantbruk och maskiner, livsmedel och hälsa samt bioenergi och gröna material.

Sedan 1986 har vår stiftelse investerat i forskning längs lantbrukets hela värdekedja. Genom åren har ett nätverk av forskare byggts upp som tillsammans arbetar för att säkra en robust livsmedelsförsörjning, bidrar till ett mer biobaserat samhälle och främjar utveckling av framtidens livsmedel och ingredienser från spannmål och baljväxter. För att skapa bred förankring och säkerställa nyttan bedöms alla ansökningar av beredningsgrupper bestående av företrädare från akademin, Lantmännens tjänstemän och Lantmännens medlemmar, det vill säga aktiva svenska lantbrukare. Ett av de nya projekten inom livsmedelsområdet handlar om att möta efterfrågan på förbättrad brödkvalitet.

Ett av de nya projekten inom livsmedelsområdet handlar om att möta efterfrågan på förbättrad brödkvalitet.

Här kommer mjölets olika beståndsdelar som stärkelse, gluten och fibers samverkan att studeras. I ett annat projekt undersöks spannmålsprodukters roll i en hälsosam kost, mer specifikt om olika individers metabola respons skiljer sig efter intag av fullkorn. Utöver detta är förbättrad smak och funktionalitet av protein från havre och baljväxter viktiga frågeställningar i flera av projekten som startar under året. Hur restströmmar kan användas i framtidens gröna batterier är exempel på en fråga som ska beforskas inom bioenergiområdet.

Hur restströmmar kan användas i framtidens gröna batterier är exempel på en fråga som ska beforskas inom bioenergiområdet.

I ett av lantbruksprojekten ska utsädets skjutkraft, dess förmåga att växa, studeras för att utveckla ett bättre mått på utsädeskvalitet med förbättrad uppkomst och möjlighet till högre skördar. I ett annat ska metodik för snabbare och mer exakt analys av utsädesburna sjukdomar utvecklas. Medel har även beviljats till ett projekt där spannmålskvalitet ska analyseras med hjälp av AI-teknik. Ett annat viktigt projekt fokuserar på att minska »skördegapet «, det vill säga skillnaden mellan fältets maximala potential och nuvarande skördeutfall. Under årens lopp har Lantmännens Forskningsstiftelse deltagit i över femhundra forskningsprojekt och studier. Långsiktiga forskningssatsningar är avgörande för att driva på omställningen, lösa hållbarhetsutmaningarna och stänga innovationsgapet till 2050. Det är med stolthet och glädje vår stiftelse bidrar till denna omställning.

Text: Helena Fredriksson, Forskningschef Lantmännens Forskningsstiftelse
Foto: Apelöga