Fokusområden för 2022 års öppna utlysning (ansökningsperiod 1-30 september)

Framtidens hållbara jordbruk är nyckeln till ett hållbart och produktivt livsmedelssystem. Vägen dit kantas av möjligheter och utmaningar som ingen ensam kan realisera eller lösa. Just nu är behovet av samarbete större än någonsin. Därför delar Lantmännens forskningsstiftelse under 2022 ut upp till 25 miljoner SEK till stöd för ny kunskap och innovation.

Stiftelsens särskilda prioriteringar för 2022 presenteras i utlysningstexter för våra tre fokusområden: Lantbruk och maskin, Livsmedel och hälsa samt Bioenergi och gröna material. Du hittar utlysningstexterna om du klickar på länkarna nedan.

Vi välkomnar ansökningar under perioden 1-30 september (deadline 30 september kl.14.00).
Beslut om anslag meddelas i december.