Lantmännen deltar i mångmiljonsatsningar på livsmedelsforskning

Forskning, utveckling och innovation är avgörande för att nå framtidens hållbara livsmedelssystem. Under 2021 startade flera stora forskningsprojekt inom livsmedel, där Lantmännen spelar en nyckelroll och bidrar med lång erfarenhet och expertis inom spannmålsvärdekedjan.

Målet med Lantmännens forskningssatsningar, både i egen regi och tillsammans med andra aktörer, är att gå från forskning till affär och skapa möjligheter för Lantmännen som koncern och för våra ägare. Därför är det viktigt att etablera nätverk inom forskningsvärlden och driva på utvecklingen inom strategiskt viktiga frågor, däribland framtidens hållbara livsmedel.

– Förutom att själva ta initiativ till ny forskning blir vi också ofta tillfrågade att ingå i de större satsningarna. Det är glädjande att vi anses vara en attraktiv samarbetspartners som kan bidra med kunskap genom hela kedjan och att vi får vara med och skapa framtidens livsmedelsproduktion, säger Peter Annas, forsknings- och innovationsdirektör på Lantmännen R&D.

Formas

Forskningsrådet Formas meddelade nyligen att de finansierar fyra centrum för hållbarhet och konkurrenskraft i livsmedelssystemet – Lantmännen ingår i tre av dem. Satsningen om 192 miljoner kronor fördelas mellan de fyra centrumbildningar, med ett stort antal deltagande parter runt om i Sverige.

SustAinimal

Forskningscentrumet SustAinmal vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, ska identifiera och utveckla djurens roll för en ökad livsmedelsproduktion, hållbarhet och konkurrenskraft i framtidens svenska livsmedelssystem. Animalieproduktionen är central och spelar en avgörande roll i den svenska livsmedelsproduktionen. Sustainimal kommer att vetenskapligt belysa djurens påverkan både ur ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbarhetsperspektiv.

– En sammantagen ökad hållbar produktion är viktig oavsett om det är gröna, blå eller röda proteiner. Vi vill medverka till att öka kunskapen så att de enskilda produkterna inte ställs mot varandra utan snarare att man ser rollen och betydelsen av de olika produkterna baserade på olika proteiner, säger Peter Annas.