Slow food

Begreppet "slow food” uppstod som motpol till ”fast food” på 90-talet. Men i takt med att fast food fått ett bättre rykte har definitionen av slow food förändrats. I veckans avsnitt reder Siri och Johan ut vad det egentligen innebär.