System.Threading.Tasks.Task`1[Microsoft.AspNetCore.Html.IHtmlContent]

I en annan del av Lantmännen…

Lantmännen är inte bara livsmedel och energi, utan har även maskinförsäljning i flera länder.

Jag har min första placering hos Division Maskin och är placerad i Malmö. Mitt uppdrag handlar om att titta på hur kemikalieanvändandet ser ut i verkstäder och butiker i divisionen samt lägga upp processer för inköp av nya kemikalier. I Division Maskin ingår Lantmännen Maskin som främst säljer jordbruksmaskiner och Swecon som säljer Volvo CEs maskiner (lastmaskiner, dumprar, grävmaskiner).

Logica_EPi_Core_ImageResize_ImagePage

Jobb och nöje i Norrköping

Det är nu tredje veckan i traineeuppdraget och det är full fart. Efter en intensiv introduktion i Malmö har det blivit besök i Norrköping och Stockholm. I Norrköping träffade jag vår säkerhetsrådgivare Mikael Nilsson, och givetvis blev det tillfälle att testa ett av alla de traktorfabrikat vi säljer, Valtra. Mikael arbetar med frågor som rör hantering av farligt gods såsom de kemikalier med vilka jag arbetar. I Stockholm fick jag en introduktion i hur man ser på kemikaliehanteringen på koncernövergripande nivå av Camilla Karlsson på hållbar utveckling. Det är spännande att få komma ut i organisationen och upptäcka hur mycket kunskap som finns och förstå vikten av att knyta kontakter.

Att pussla ihop en Sverigeturné

Framöver blir det en intensiv period med mycket resor då jag ska ut på sverigeturné och besöka verkstader och butiker på ett 10-tal orter under några veckor. De senaste dagarna har ägnats åt att kontakta anläggningar på de olika orterna för att försöka hitta tider som passar alla inblandade. Det är ett evigt pussel av lämpliga orter, tider och resebokningar. Men det ska bli fantastiskt spännande att få besöka alla dessa anläggningar och få en inblick i hur de jobbar. Och kanske finns möjlighet att få provköra någon av de stortraktorer eller hjullastare vi säljer…

Att vara ny

Att vara trainee är verkligen spännande och bemötandet i organisationen har varit bra. Svårigheten är nog att man alltid är ny i den organisation man är i och därmed får mycket tid läggas på att presentera sig själv och sitt uppdrag. Men det är givetvis utvecklande och en rolig utmaning att sätta sig in i en organisation snabbt för att kunna leverera resultat. Det är viktigt att vara lyhörd och flexibel, men ändå ha fokus på målet!

På återhörande!

Gustaf Karlsson