Ny kunskap i Livsmedelsstrategins spår

Livsmedelsstrategin nämns i alla tänkbara sammanhang i lantbruket och livsmedelsproduktionen. Lantmännen har funnits med som bollplank från det att arbetet med strategin startade till lanseringen för ett drygt år sedan. Men vad har strategin mynnat ut i?

Ny kunskap i Livsmedelsstrategins spår | Grodden nr 4 2018

Den nationella Livsmedelsstrategin är den första svenska livsmedelsstrategin som omfattar hela livsmedelsvärdekedjan och målet är att strategin ska bidra till att potentialen för hela livsmedelskedjan utnyttjas fullt ut.

Gensvaret från livsmedelskedjans aktörer har inte låtit sig vänta och eftersom Lantmännen är en av få svenska aktörer som är verksamma genom hela livsmedelskedjan har arbetet med livsmedelsstrategin varit självklart ända från start. Lantmännen har deltagit från dialog med näringsdepartementet och andra aktörer under arbetet med att ta fram strategin till att ta en än med aktiv roll nu under genomförandefasen.

Som en del i Livsmedelsstrategin har SLU på regeringens uppdrag upprättat ett program för tio industridoktorander inom livsmedelsområdet. Två av dessa projekt är Lantmännens och handlar om att fylla kunskapsluckor inom två viktiga områden; vallfoder och mjölkvalitet.

Läs mer om projekten i Grodden 4/2018. Ladda ner pdf-fil här.