Kooperatör som tror på framtiden

I den lilla byn Soukolojärvi i Tornedalen bor Lantmännens nordligaste styrelseledamot, Henrik Wahlberg och hans hustru Viktoria. Hur hamnade en av landets nordligaste mjölkbönder i Lantmännens koncernstyrelse?

Proträtt Henrik Wahlberg, Ledamot i koncernstyrelsen I Text och bild Helena Holmkrantz I Grodden nr 4 2018

2016 fick Henrik frågan om han kunde tänka sig att engagera sig i Lantmännen. Han hade då femton år bakom sig i Norrmejeriers styrelse och valet var lätt. Han hoppade av uppdraget i Norrmejerier och tackade ja till Lantmännen.

Hur har det första året i koncernstyrelsen varit?

– Man lär sig mycket om Lantmännen som företag genom det praktiska arbetet. Jag ingår i flera projekt, bland annat tvärgrupp Emissionsinsatser. Det är både intressant och lärorikt. Dessutom fick jag direkt efter tillträdet vara styrelsens representant i några Ägardialogsdiskussioner, vilket gav mig många viktiga insikter. Lantmännens själ är något man förstår över tid.

Det han tar med sig in i styrelsearbetet är givetvis ett gediget kunnande om mejeribranschen, en marknadskunskap som är användbar även i Lantmännens styrelse. Han brinner också för kooperativa frågor och beskriver sig själv som siffermänniska, tillhör dem som gillar bokföring och balansräkningar. Ekonomiintresset är därför något han bär med sig in i styrelseuppdraget och ett område där han hoppas kunna bidra.

Läs mer om Henriks bakgrund och hur han ser på svenskt lantbruk i allmänhet och Lantmännen i synnerhet i framtiden i Grodden nr 4/2018. Ladda ner pdf-fil här.