Det är inte var dag ett helt nytt förädlingsprogram för en ny gröda startas. Men det är just vad som händer i Svalöv just nu. Genom den statligt finansierade satsningen SLU Grogrund har Lantmännens växtförädlare i Svalöv fått i uppdrag att forma ett nytt förädlingsprogram för åkerböna.

Åkerbönförädling är egentligen inget nytt i Sverige. Mellan åren 1930 och 1990 fanns i Svalöv ett program för framtagning av nya svenska åkerbönsorter.  Nu ökar behovet av svenska bönsorter i takt med att fler odlare tillkommer. De inlicensierade sorterna är inte förädlade för det svenska klimatet. Samtidigt gör diskussionen om inhemskt foderprotein som kan ersätta importerad soja att intresset för odlingen ökar.

Med den bakgrunden har Lantmännens växtförädling fått uppdraget att skapa ett helt nytt förädlingsprogram inom ramen för SLU Grogrund. Det är inte något lätt uppdrag. 

Text och bild: Helena Holmkrantz

Läs Grodden nr 2020